Blog

AKO DOSIAHNUŤ HARMONICKÝ ŽIVOT?

Pokorne prijať /akceptovať aj ten disharmonický.

Žiť pravdivo a v čistote svojich myšlienok.

A nevyčítať si, keď tie myšlienky či pocity nemáme vždy čisté.

Už to je pokrok, že si to uvedomujeme, že práve hnev či strach, ktorý cítime teraz práve tvorí našu budúcnosť.

A keď si to uvedomujeme, už sme vo vyššom stave vedomia. V nízkom by sme si to nevšimli. Tam sme verili na náhody.

Keď nám nejde spracovať svoj hnev HNEĎ, netrestajme sa za to. Dovoľme si aj to, aby to chvíľu trvalo.

Temnota – nie je nič iné ako naše temné myšlienky. Aj tie chcú ísť do svetla. Do svetla nášho vedomia.

Za každou temnou myšlienkou, negatívnym programom je vnútorné svetlo.

Je v KAŽDOM.

Keď ho objavíme, dostaneme sa k vnútornej múdrosti.

Objavíme vnútornú silu.

A tej sme si vedomí pri zvládnutí prekážky.

Nebojme sa prekážok. Aj tie sú súčasťou harmonického života.

Nie je to jednorazová záležitosť.

Je to celoživotný proces, nikdy nekončiaci proces tvorenia.

Objímam Vás.

Eva Ďurišová

Pridaj komentár