Blog

Najskôr PRIJAŤ, potom KONAŤ 

Nech sa dostaneš do hocijakej nepríjemnej situácie, nech sa stretneš s hocijakým nepríjemným správaním, uvedom si, že nie si tam náhodou. Týka sa to aj TEBA! 
.
Akýkoľvek nepríjemný pocit máš, cítiš ho v sebe. Preto nezameriavaj sa na toho tam vonku, ale prijmi svoj pocit, preži ho v plnom stave vedomia. 
.
Vonkajší svet ti len ukazuje, čo ešte v sebe nemáš spracované. 
.
Môže to byť jej hlas či intonácia, ktorá ti je nepríjemná, jeho mimika, alebo ťa niekto urazí, osočí, obťažuje, alebo ti môže vadiť vôňa vonnej tyčinky či olejčeka z ktorej ti je zle, tma, neónové svetlo, tikanie hodín. Všetko to, čo ťa vyrušuje, čo ti je nepríjemné, niekde v minulosti vzniklo a nosíš to v sebe ako informáciu – nepríjemnú spomienku.
.
Táto nepríjemná spomienka má negatívny energetický náboj a skresľuje tvoje vnímanie reality. Realitu vidíš cez túto spomienku. Nevidíš skutočnosť, ale ilúziu. 
.
Najrýchlejší spôsob, ako sa zbaviť utrpenia a neprogramovať si ho znova do budúcna, je situáciu:

PRIJAŤ

a následne

KONAŤ.

Treba dodržať oba kroky v tejto postupnosti.
.
Väčšinou však ľudia najskôr urobia druhý krok, to znamená KONAJÚ pod vplyvnom emócie, NEVEDOME. A vtedy môžu ublížiť tak, že to môže vzťah s danou osobou nenávratne zničiť. Preto prosím nikdy nejednaj z nevedomosti.
Najskôr sa na to dobre pozri. Priamo. S múdrosťou. Vedome. Prijmi to.

Prijatie neznamená, že schvaľuješ správanie druhého. Nie. Po prijatí si schopný odpustiť a vidieť dotyčnú osobu ako lásky hodnú. Tvoj život tak nadobúda istú krásu a eleganciu.

Až potom pristúpiš k druhému kroku a tým je KONANIE.

Nastavíš si zdravé hranice.

Pokiaľ ťa osoba obťažuje urobíš kroky k tomu, aby si si svoj priestor udržal čistý. Necítiš k nemu nenávisť, ale nemusí byť v tvojej blízkosti. Nezabúdaj: Stále máš slobodnú vôľu! A druhý si dovolí len to, čo mu dovolíš! Preto v tomto kroku treba mať ZDRAVÝ ÚSUDOK. Používať ZDRAVÝ ROZUM.
.
Nikomu nepraj, aby sa mu to vrátilo. To sa udeje aj bez tvojho priania. Naopak, keď mu to praješ, praješ to zároveň sebe. Takže sa to vráti aj tebe.
.
Vo svojom vnútri sme všetci láska a nevinnosť.  Toto dokážeme vidieť len vo vysokom stave vedomia. 

Správanie človeka je však iná vec. Takže my nesúhlasíme s jeho správaním a určujeme si hranice voči jeho správaniu.

Správanie nie je on.

Jeho podstata – to je skutočne on.
.
Problémy vo svete vznikajú preto, že tu súčasne spolu žijú ľudia na rôznych stupňoch rozvoja vedomia. Na druhej strane práve toto široké spektrum vytvára najlepšie prostredie pre rast a vyrovnávanie energie z minulosti – niekto to nazýva „karma“.
.
Preto tu na zemi máme veľký potenciál pre vývoj vedomia, aby naša duchovná sféra mohla rásť. ????
.
Ďakujem vám priatelia milí, nech naše vedomie rastie každý deň.

S láskou

Eva Ďurišová

 

Pridaj komentár