Blog

S ČÍM NEPRACUJEME A S ČÍM  PRACUJEME NA KURZOCH KVET

(resp. keď dvaja robia to isté, NIKDY to nie je to isté)

Čomu sa na kurzoch KVET NEVENUJEME:

Nevenujeme sa veciam, ktoré odvracajú pozornosť niekam inam.

N E P R A C U J E M E:

– so žiadnou ezoterikou

– so žiadnym veštením.

– so žiadnym predpovedaním budúcnosti

– so žiadnymi konštaláciami

– so žiadnou hypnózou

– do ničoho sa nezasväcujeme

– nenapájame sa ani nevoláme na pomoc žiadne entity

– nikomu nedávame energiu

– nikomu neposielame vlny

– nemanipulujeme s realitou iných osôb

– neliečime.

– nikomu neberieme chorobu bez toho, aby sa vyliečila príčina (aby človek pochopil a nastúpil cestu zmeny)

… i keď k vyliečeniu veľakrát dochádza, NELIEČIME MY, Neliečim ja, lieči najvyššie vesmírne VEDOMIE, sila ktorá nás stvorila vie AKO nás opraviť a KEDY nás opraviť.)

Som toho názoru, že keď sa upraví PRÍČINA, ktorú nájdeme v príbehu v minulosti, pomenujeme a transformujeme (KVET 2) , upravíme si VZŤAH k tomu či inému človeku, upravia sa naše POCITY, čím dochádza k harmonizácii, k lepšiemu spánku a k vyliečeniu psychiky či choroby.

Ideme k JADRU VECI. 

Čomu venujeme maximálnu POZORNOSŤ, s čim PRACUJEME

– VEDOMIE

– CITY

– POCITY

– EMÓCIE

– INFORMÁCIA

– VYSOKÉ VIBRÁCIE

– INFORMAČNO-ENERGETICKÉ POLE

– ENERGETICKÉ POLE SRDCA

– ČISTOTA MYŠLIENOK.

– BEZMYŠLIENKOVITÝ STAV.

– ZAMERANIE POZORNOSTI

– TRANSFORMÁCIA STRACHOV A DEŠTRUKČNÝCH PROGRAMOV

– TRANSFORMÁCIA VZŤAHOV

– TRANSFORMÁCIA SKUTOČNEJ PRÍČINY

– ZBAVENIE SITUÁCIE EMOČNÉHO NÁBOJA

– POCHOPENIE

– PRIJATIE

– ODPUSTENIE

Práve cez CITY dochádza k náprave na tej najhlbšej úrovni.

Transformáciou nízkovibračných pocitov môžeme vyčistiť príbehy z minulosti, aby naše sa CITY mohli naplno ROZKVITNÚŤ a mohli sme žiť naplnené VZŤAHY.

Eva Ďurišová

Pridaj komentár