Psychosomatika a spiritualita

Škola Psychosomatiky a spirituality metódou KVET®

 

2 – ročná škola Psychosomatiky a spirituality ponúka nádhernú osobnú transformačnú cestu, umožňuje uzdraviť dávne zranenia a premeniť ich na lásku.

Ponúka 8 stupňov kurzov,  300 hodín výučby, výcviku a transformačných procesov, priestor hĺbky, očisťovania spomienok minulosti, prepustenia podvedomých programov ktoré im bránia žiť plnohodnotný zmysluplný život.

Po skončení 8. stupňa tejto hlbokej vnútornej cesty sa účastník stáva Facilitátorom jedinečnej metódy KVET®, kedy môže sprevádzať klientov na osobných terapiách.

Naučíte sa postupy, ktoré umožňujú liečenie príčin fyzických i psychických chorôb, problémov, vzťahov  jemnou a účinnou autorskou technikou KVET® s celistvým pohľadom v ktorom telo a myseľ vníma ako celok.

Ak chce človek uzdraviť telo, potrebuje v prvom rade uzdraviť svoju myseľ, prepustiť deštrukčné presvedčenia a podvedomé programy, ktoré mu život a zdravie dosť ničia.

Naučíte sa postupy, ako nielen liečiť svoje telo, ale ako chorobám, úrazom, nepríjemným vzťahom predchádzať.

Škola je otvorená pre tých, ktorí túžia po poznaní hĺbky seba, chcú nájsť  vnútorný pokoj prežívať radosť , harmóniu a rozhodnú sa tvoriť svoj život vedome cez otvorené srdce aby začali žiť hlbší rozmer života.

Psychosomatika je celostný pohľad na človeka. Prepája telo a psychiku. Psychika sa somatizuje. Pojem  Psychosomatika vznikol spojením starogréckych slov:

Psyché = duša

Soma   = telo

To, že sú duša a telo navzájom prepojené a ovplyvňujú sa, to už bolo opakovane vedecky potvrdené.

Energia silných negatívnych emócií, ktoré sme prežili v minulosti, už v detstve,  zostala uviaznutá  v našich telách. Podpísala sa na našej psychike, psychických výkyvoch, depresiách, úzkostiach, panických atakoch, strachoch, poruchách správania, fyzických chorobách, nefunkčných vzťahoch, závislostiach, nízkom sebavedomí, zlých snoch, sklonoch k násiliu. Odpojili sme sa od seba.

Na našich kurzoch sa preto venujeme liečeniu skutočnej príčiny. A tou je naše detstvo. Budeme sa venovať odblokovaniu podvedomých programov v situáciách, ktoré sme zažili už v prenatálnom období či ranom detstve s našimi rodičmi, príbuznými.

Ako uvádza Priekopník epigenetiky Bruce H. Lipton, PhD., ktorý učil bunkovú biológiu na Lekárskej fakulte University of Wisconsin:

“Len 1 % chorôb je genetického pôvodu.“ Všetko ostatné sú zdedené programy, myšlienky, názory, presvedčenia.

„ Gény sa sami o sebe neaktivujú. Gény sú kontrolované mysľou a prostredím.“

„Život bunky je riadený fyzickým a energetickým prostredím, nie jej génmi.“

„Neexistuje gén, ktorý spôsobuje rakovinu. Rakovina vzniká zo života, ktorý je v strese.“

Emócie v tele vytvárajú chemickú látku, ktorá signalizuje génom, aby sa buď zapli alebo vypli. Príjemné emócie spôsobujú zvýšenú expresiu génov pre zdravie a nepríjemné emócie zvýšeniu expresiu génov pre chorobu. Gén sa fyzicky nemení, mení sa jeho expresia.

Láskavou, jemnou a hlbokou metódou KVET® je možné postupne rozpúšťať emočnú toxicitu v tele, strachy, hnevy, a odblokovávať svoje negatívne podvedomé programy, ktoré majú nízkovibračnú frekvenciu.

Človek tak môže nájsť v sebe množstvo sebazničujúcich, sebaodmietajúcich vzorcov a vyliečiť ich, zbaviť sa ich navždy.

Pomocou metódy KVET® je možné od základu zmeniť vnútorné príčiny stresu, dosiahnuť reálne hlboké a trvalé zmeny. Odstránite bariéry, dysfunkčné systémy presvedčení, strachy ktorými ste boli ovplyvnení vašim okolím v období prenatálu, raného detstva a dospievania.

KVET® umožňuje oslobodenie, prebudenie, znovuzrodenie, vyliečenie.

Hĺbku, ktorú nájdete tam, kde by ste to nečakali.

 

 

Tento kurz je výsledkom 11-ročnej intenzívnej  a hlbokej práce s mojimi klientami v oblasti liečenia spomienok, odblokovávania podvedomých programov, vzdelávania u našich i zahraničných lektorov, neustáleho samoštúdia, ale aj  hlbokých meditácií, vnorov.

Kurz Psychomatika a spiritualita je veľmi jemnou a zároveň SILNOU transformačnou cestou. Umožňuje nájsť riešenie aj tam, kde ho človek doteraz nevidel.

Prostredníctvom autorskej techniky KVET® prečistíme, odblokujeme spomienky z minulosti, aby sme sa zbavili starých zranení, potlačených emócií, neprijatých situácií, aby sme spoznali život v plnej jeho kráse a hĺbke. Pracujeme postupne program po programe.

Je to jedinečná škola, ktorá vytvára dokonalú rovnováhu medzi HMOTOU a NE-hmotou.

Medzi mysľou a srdcom.

Medzi uchopiteľným a neuchopiteľným.

Medzi akciou a stavom bytia.

Spája PSYCHOSOMATIKU so SPIRITUALITOU. A túto esenciu vnášame do bežného každodenného života, do rodiny, vzťahov, práce.

PSYCHOSOMATIKA umožňuje naučiť sa pracovať s jemnou a veľmi účinnou metódou KVET,

Metóda KVET®

 

PSYCHOSOMATIKA so spirituálnym presahom umožňuje naučiť sa pracovať s jemnou a veľmi účinnou metódou KVET®, pomocou ktorej dokážete nájsť skutočnú príčinu svojich problémov či choroby a vyliečiť ju.

Je to spojenie mentálneho koučingu a kvantovej techniky.

Pomocou cielených koučovacích otázok a kvantovej techniky dokážete v sebe vyliečiť, uvoľniť, rozpustiť zablokované, neprijaté emócie, ktoré človek v sebe nosí už od detstva.

Dokážeme ňou rozpustiť aj traumatické procedurálne  spomienky uložené v implicitnej pamäti.

Umožňuje rozpustiť príčiny utrpenia, bolesti, nepríjemných vzťahov a vidieť veci ináč.

Ponúka možnosť zbaviť sa obrovského množstva psychickej záťaže, podvedomých programov, ktoré človek nosí v sebe od detstva a ktoré mu bránia uzdraveniu tela, vzťahov, plnohodnotnému šťastnému prežívaniu života.

Technika KVET® umožňuje ísť do hĺbky a preliečiť emočné zranenia z detstva.  Dokážete tak prevziať zodpovednosť za svoj život.

A nielen to.

Pôjdete ešte omnoho ďalej, lebo nič z toho, kým naozaj sme nie je možné pomenovať slovami a opísať logicky. Ideme za techniku, tam kde slová nie sú, tam kde nás TO presahuje. Do hĺbky vedomia. Do hĺbky podstaty. Tam kde nás to presahuje.

A to umožňuje SPIRITUALITA. Ponáranie sa do kvantového poľa. Otváranie srdca.

V rámci Psychosomatiky a spirituality sa venujeme týmto technikám:

 • Kvantová technika
 • Mentálny koučing
 • Meditácia v tichu
 • Meditácia v pohybe
 • Breathwork
 • Ceremónie a rituály
 • Spontánny tanec
 • Somatika – Uvoľňovanie traumy cez  prácu s telom
 • Neurogénne chvenie
 • Čchi-kung, tai-chi
1-ročný hlboký zážitkový transformačný kurz, ktorý sa skladá zo šiestich stupňov.

Forma výučby

 

Psychosomatika a spiritualita je 2-ročný hlboký zážitkový transformačný kurz, ktorý sa skladá z ôsmych stupňov.

Je to ucelený program obsahujúci 8 jednotlivých kurzov od KVET 1 po KVET 8, ktorými účastník postupne od prvého po ôsmy level prechádza svojim tempom.

Kompletné štúdium trvá 2 – 3 roky, podľa toho, akou rýchlosťou chce účastník absolvovať jednotlivé stupne. Je na ňom, aké tempo si zvolí. Rozostupy medzi jednotlivými stupňami však nemôžu byť dlhšie ako 2 roky. V tom prípade si treba zopakovať predchádzajúci stupeň. 

Prvý a druhý stupeň sú kurzy dochádzkové.

Tretí až ôsmy stupeň sú kurzy pobytové, kde je zabezpečené ubytovanie a strava.

Psychosomatika a spiritualita - Čo na tejto ceste získate?

Čo na tejto ceste získate?

 

 • vnútornú silu
 • prevezmete zodpovednosť za svoj život
 • harmóniu, kľud a vyrovnanosť
 • keď z harmónie klesnete dole, máte nástroj, ako sa dostať naspäť do svojho vnútorného pokoja
 • spoznáte, kým naozaj ste
 • duchovné prebudenie
 • uzdravenie. Prebudíte v sebe vnútorného liečiteľa a budete si vedieť liečiť telo aj dušu tým, že vyliečite v sebe skutočnú príčinu
 • naučíte sa meditovať v tichu
 • ľahko sa dostávať do stavu prítomnosti a udržať sa v ňom
 • meniť bolesť na lásku
 • viac radosti v živote
 • skvalitnenie vzťahov
 • oslobodenie od závislostí, od zlozvykov
 •  
 • dokážete pomôcť sebe vyliečiť príčinu vášho problému
 • dokážete pomáhať druhým keď o to požiadajú, sprevádzať ich
 • uvoľníte stres, traumy
 • nájdete zmysel života
 • zbavíte sa mnohých negatívnych vplyvov z detstva
 • oslobodíte sa od utrpenia, ktoré teraz zažívate
 • náročnými situáciami budete prechádzať s väčšou ľahkosťou
 • uvoľnenie mnohých strachov
 • menej emočných výkyvov
 • schopnosť si spracovať svoje nepríjemné emócie
 • mať rada sám seba
 • rozvinie sa intuícia
 • precítite lásku k sebe a k celému stvoreniu
 • pritiahnuť si hojnosť, novú prácu, poslanie

Ako táto práca obohatí váš život?

 

Nájdete v sebe vnútornú SILU, POZNANIE, MÚDROSŤ.

Otvoríte srdce a spojíte sa s láskavosťou v sebe.

Naučíte sa plynúť všetkými životnými udalosťami a zmenami tak, aby ste nimi prešli s ľahkosťou, múdrosťou a hlbokým poznaním. K tomu vám pomôžu všetky nástroje, techniky, postupy, ktoré sa naučíte na tomto 2-ročnom zážitkovom transformačnom kurze.

Dokážete si pomôcť v akejkoľvek situácii, v ktorej sa ocitnete. Budete si vedieť spracovať v sebe  nepríjemné emócie a dostať sa naspäť do harmónie a rovnováhy.

Dokážete pomôcť sebe, aj iným, keď o to požiadajú.

 

viac radosť a šťastia v živote - byť pokojnejší, vyrovnanejší - duchovne rásť - zlepšiť spánok, zbaviť sa nespavosti - zlepšiť vzťahy s rodičmi, súrodenecké, pracovné - skvalitniť partnerský vzťah - zvýšiť sebahodnotu, sebaúctu - rozpúšťať svoje strachy, hnevy, iritáciu, smútky
- rozpúšťať svoje strachy, hnevy, iritáciu, smútky - prijať seba samého/seba samu - vyliečiť svoju minulosť - udržať si zdravie - vyliečiť sa zo žiarlivosti - vyliečiť problém s otehotnením - pomôcť svojim deťom ak o to požiadajú - pritiahnuť si pracovné príležitosti, hojnosť 4 - nájsť zmysel svojho života - nájsť svoje poslanie
byť lepším rodičom - rozvinúť mimoriadne schopnosti, intuíciu - zbaviť sa závislostí - prestať si obhrýzať nechty -upraviť váhu tela - vedieť si sám v sebe vyliečiť akýkolvek problém či chorobu - vedieť pomôcť druhým, viesť osobné konzultácie metódou KVET so psychosomatickým prístupom

Pre koho je kurz určený?

 

Pre tých, ktorí sú ochotní prevziať zodpovednosť za svoj život, za svoje zdravie, sú ochotní liečiť si svoje neprijaté spomienky z minulosti a chcú:

 • viac radosť a šťastia v živote
 • byť pokojnejší, vyrovnanejší
 • duchovne rásť
 • zlepšiť spánok, zbaviť sa nespavosti
 • zlepšiť vzťahy s rodičmi, súrodenecké, pracovné
 • skvalitniť partnerský vzťah
 • zvýšiť sebahodnotu, sebaúctu
 • rozpúšťať svoje strachy, hnevy, iritáciu, smútky
 • prijať seba samého/seba samu
 • vyliečiť svoju minulosť
 • udržať si zdravie
 • vyliečiť sa zo žiarlivosti
 • vyliečiť problém s otehotnením
 • pomôcť svojim deťom ak o to požiadajú
 • pritiahnuť si pracovné príležitosti, hojnosť
 • nájsť zmysel svojho života
 • nájsť svoje poslanie
 • byť lepším rodičom
 • rozvinúť mimoriadne schopnosti, intuíciu
 • zbaviť sa závislostí
 • prestať si obhrýzať nechty
 • upraviť váhu tela
 • vedieť si sám v sebe vyliečiť akýkoľvek problém či chorobu
 • vedieť pomôcť druhým, viesť osobné konzultácie metódou KVET so psychosomatickým prístupom
pre terapeutov, lekárov, psychológov, fyzioterapeutov, masérov, liečiteľov, koučov, advokátov, učiteľov, profesorov,
pre všetkých, ktorí sú pripravený prevziať zodpovednosť za svoj život. Absolvovali ho už aj kňazi.

Pre koho je vhodný?

 

pre terapeutov, lekárov, psychológov, fyzioterapeutov, masérov, liečiteľov, koučov, advokátov, učiteľov, profesorov, špeciálnych pedagógov, managerov, pracovníkov štátnej správy, podnikateľov, kozmetičky, veterinárov, záhradkárov, rodičov, starých rodičov, ľudí chorých aj zdravých, pre všetkých, ktorí sú pripravení prevziať zodpovednosť za svoj život. Absolvovali ho už aj kňazi.

Je vhodný pre všetkých, nielen tých, ktorí chcú poskytovať profesionálne kozultácie verejnosti. Pre tých, ktorí si chcú preliečiť život, pustiť príčiny diskomfortu, nepríjemných vzťahov či choroby, duchovne rásť a výrazne skvalitniť svoj život. Tu sa naučia AKO.

Vedomé tvorenie života
Základný kurz KVET 2 Transformácia strachov a podvedomých programov (2
Základný kurz KVET 3 Čistenie podvedomia

Termíny, miesto konania a obsah jednotlivých stupňov

 

Treba začať prvým stupňom a pokračovať ďalším. Stupne nie je možné preskakovať, treba ísť rad radom. Záleží len od vás, akým tempom pôjdete.

Základné kurzy majú viac termínov v roku. Pokročilé kurzy KVET 6, KVET 7 a KVET 8  zvyknú mávať len jeden termín v roku.

Termíny, miesto konania a  obsah každého stupňa zistíte po kliknutí na daný level kurzu nech sa páči:

Po absolvovaní všetkých 8-mych stupňov školy dostanete certifikát. Môžete začať poskytovať individuálne konzultácie metódou KVET® svojim klientom.

Certifikát neumožňuje vyučovať techniku KVET® na kurzoch.

Cena 2-ročného kurzu Psychosomatika a spiritualita

 

2-ročný kurz ponúka 300 hodín vzdelávania, výcviku a transformačných procesov.

Neplatíte ho naraz. Platíte zvlášť každý stupeň a po jeho absolvovaní sa slobodne rozhodnete, či pôjdete na ďalší. Po  absolvovaní prvého stupňa KVET 1  sa rozhodnete, či pôjdete ďalej na druhý stupeň KVET 2. Ak áno, vyberiete si mesto a dátum kedy vám to vyhovuje.

Vy si určujete tempo, ktorým prejdete túto transformačnú cestu od kurzu KVET 1 po KVET 8.

CENA KURZOVNÉ:

základný kurz KVET 1  (2 dni)        = 190 €

základný kurz KVET 2  (2 dni)        = 190 €

pokročilejší kurz KVET 3 (3 dni)    = 280 €

pokročilejší kurz KVET 4  (7 dní)   = 430 €

pokročilý kurz  KVET 5  (5 dní)      = 550 €

pokročilý kurz  KVET 6   (5 dní)     = 550 €

pokročilý kurz  KVET 7   (5 dní)     = 550 €

pokročilý kurz  KVET 8   (5 dní)     = 550 €

O autorke a lektorke Eve Ďurišovej

 

 

 • Autorka hlbokej a účinnej metódy KVET, lektorka kurzov Kvantové tvorenie, 2-ročnej Školy Psychosomatika a spiritualita
 • Venuje sa práci v skupinách na kurzoch, aj individuálnej práci s klientami
 • Od roku 2012 sprevádza ľudí a ukazuje im, ako skvalitniť svoj život, zlepšiť vzťahy v rodinách, v partnerstve, nájsť zmysel života, rozvíjať intuíciu, otvoriť sa novým pracovným príležitostiam, liečiť svoje podvedomé programy, pracovať so svojimi emóciami, uzdraviť svoje telo, dušu, psychiku, nájsť v sebe vnútornú silu, prebudiť lásku k sebe a svetu.  
 • Na Slovensku a v Čechách vedie 8-stupňové transformačné zážitkové kurzy, na ktorých ľudia prechádzajú významnými hlbokými zmenami a skúsenosťami. S jej psychosomatickým prístupom učí klientov nájsť skutočnú príčinu svojich problémov a vyliečiť ju.
foto 1 (KVET 6)

Vaše výsledky po kurzoch metódou KVET®

 

To čo sa vo vás deje napĺňa moju dušu radosťou:
Vyliečenie reumatoidnej artritídy po 20-tich rokoch (po kurze KVET 1)

„Dovoľ mi prihovoriť sa Ti týto spôsobom. Ráno som sa zobudila s tým, že Ti mám napísať tieto slová a nedá mi to pokoj a tak si sadám za PC a píšem Ti.

Evička chcela by som Ti úprimne a z celého srdca poďakovať za to, čo robíš. Prepáč, že trochu obšírnejšie, ale cítim to takto:
Reumatoidná artritída, ktorou som celých dlhých 20 rokov trpela, je choroba pri ktorej ráno, kým som sa postavila z postele, precítila bolesťou každú časť svojho tela, ktorú som musela pred postavením bolestivo rozhýbavať. Potom krivkajúc od bolesti som sa snažila prekonať s úsmevom celý svoj deň. Niekedy som sa snažila sama najesť a so slzami v očiach som si uvedomovala, že zahrýzam do celého pecňa chleba, lebo som nedokázala v ruke vyvinúť silu na jeho odkrojenie.

Nedokázala som si k ústam zodvihnúť šálku s čajom. Obliecť sa, bol skoro pol hodinu trvajúci bolestivý proces, nedokázala som si zaviazať šnúrky na topánkach, s veľkými problémami som si sadala na WC, nedokázala som si sama umyť zuby, umyť tvár, na ktorú mi ruky nedočiahli pre opuchnutie oboch lakťov, učesať sa…. , ale človek ide do práce a večer k deťom a usmieva sa, lebo je šťastný,….. šťastný, že môže byť s
nimi….

A preto si raz za čas vezmú lekári, takéhoto pacienta do nemocnice, kde mu pomôžu tým, že mu infúzne podávajú tri dni, vysokánske dávky kortikoidov. Prichádza úľava. Bolesti sú preč a s vďakou odchádza. Život je zas na istý čas o niečo ľahší, lepší.

Celé obdobie som bola na biologickej liečbe, ktorú podávajú infúzne raz do mesiaca v nemocnici, alebo si človek pichá doma v týždňových intervaloch. Plus tabletky kortikoidy každý deň, na ktorých som dokonca vynosila moje dve milované detičky.

Povedali mi, že to je doživotné ochorenie, aby som si zvykla na bolesť, že budem doživotne trpieť.

Keď som prišla na kurz KVET 1 do Martina, zistila som, že som si doma zabudla tabletky. Vtedy som ešte nevedela, že ich už nebudem potrebovať. Už po prvom dni kurzu bolesti prestali bez liekov.

Keď som prišla domov, postupne som znižovala dávky liekov, oni sa nemôžu hneď vysadiť, sú veľmi ťažké a tak sa musia dlhodobo vysádzať po pár gramoch. Tak som znižovala dávku, dala som si polovicu, potom štvrť tabletky, lebo keď človek 20 rokov užíva kortikoid, je to droga, ktorú to telo nedá bez toho. Stále som si hovorila, že už budem bez nich. A ja som už 2 týždne úplne ale úplne bez liekov.

Dovtedy keď som ten liek nezjedla, ráno o 8:00 h, tak už o 12:00 h som krívala, boleli ma kĺby, nemohla som stúpať na nohy, lebo už to opuchlo. A vtedy mi to ťuklo: aha, zabudla som liek, tak som si ho rýchlo dala. A teraz sú to 2 týždne, keď ho už nepotrebujem, čo je pre mňa úžasné. Po 20-tich rokoch som bez bolestí. Mňa tie kĺby nebolia. Od kurzu mi žiadny kĺb nenapuchol, nebolel, netlačil ma pri chôdzi. Úžasné!

Človek nikdy nezabudne na bolesť ktorá ho roky sprevádzala, keď som sa v noci budila od bolesti. A keď tá bolesť odíde, tak si ten pocit veľmi váži a ďakuje zaň každý deň.

Keď na detskej besiedke si mám sadnúť na zem, s ostatnými rodičmi, ktorí už sedia a mne prejde hlavou myšlienka: či to dokážem a potom si uvedomím však áno. To len roky som nemohla, dnes už v pohode môžem!

Môžem zohnúť kolená, držia ma a ja môžem pomôcť môjmu dieťatku tým, že si kľaknem na jedno koleno, aby som bola v jeho výške a objala ho. Áno, toto som pred tým nemohla….ale už môžem ! Som vďačná.

Celé roky som hľadala cestu, spôsob, alternatívu, prírodnú liečbu, surovú stravu RAW, a mnoho iného. Nič z toho mi neprinieslo úľavu. Na svojej ceste som stretla mnoho úžasných ľudí, ktorí sa snažili mi poradiť, pomôcť nájsť správnu cestu….ich spôsobu, interpretácii som však asi nerozumela…

Evička až Ty!… tú lásku a vďaku z teba cítiť pri každom slove, pohybe…až Tvoje slová a Tvoje praktické cvičenia mi otvorili cestu zdravia. Nádherné pozitívne zmeny, ktoré prebiehajú v mojom živote sú nie len v oblasti zdravia, ale v každej životnej situácii…vydala som sa na úžasnú cestu, a tak sa rada s pokorou a vďakou nechám Tebou ďalej sprevádzať.

Evička to čo robíš, robíš z celého srdca a je to cítiť. Zasiahla si do môjho života a zapísala sa veľkými písmenami… som nesmierne vďačná, že ma moje cesty doviedli až k Tebe.

Dnes ma moje deti ráno nechceli prestať objímať, mladšia dcérka si na mňa sadla, položila hlávku a nehybne dlho na mne ležala…toto ešte nespravila, pred tým ju vždy niečo zaujalo a ušla, alebo sa mrvila a ja som tak veľmi chcela užiť jej blízkosť. Dnes sme meškali do škôlky, lebo ja som si so slzami v očiach užívala, jej pokoj, ako na mne ležala a nechcela odo mňa odísť sa hrať. Aj zato Evka, patrí Tebe veľké ĎAKUJEM.

Mne sa otočil celý život. Zmenilo sa mi myslenie.

A najväčšie šťastie bolo to, že po mojom vyliečení došlo k vyliečeniu môjho dieťaťa. Stalo sa to samo od seba. Len tým, že som sa vyliečila ja.

Evka Ď A K U J E M Tebe aj Tiborovi. Robíte veľmi veľa! S láskou a vďakou. Zuzka.“
Po kurze KVET 1.

Vaše výsledky

 

„Od svojich 18 rokov som túžil zorientovať sa vo svojich emóciách. Netušil som, odkiaľ sa vo mne berie intenzívny smútok, strach, hnev, žiarlivosť, závisť, ktoré mi bránili normálne fungovať a najmä, nevedel som, čo s tým, ako s týmito emóciami pracovať, poťažne, ako
sa ich zbaviť.

Odpoveď som hľadal veľmi dlho, a to, že som ju nenachádzal, ma priviedlo do rôznych nepríjemných situácií a stavov. Dostal som síce milosť stretnúť človeka, ktorý ma zdvihol a zásadne ovplyvnil môj život, čo som vnímal ako milosť z nebies, ale vždy som sa pýtal, ako bude vyzerať môj život, až tu raz ten človek nebude. A on nakoniec naozaj odišiel „na druhú stranu“.

V tom čase – ako je to všetko krásne synchronizované – som objavil tvoje KVET-y Evka. A tu prišiel čas, aby sa mi po niekoľkých desaťročiach vyplnila dávna túžba, nielen porozumieť svojim emóciám, stretnúť sa s ich zdrojom, príčinou, ale ich aj vyliečiť, uzdraviť. Bolo to nesmierne posilňujúce, ako sa dnes hovorí – zdrojové.

Nie som si istý, prečo táto púť trvalo tak dlho, ale možno práve preto, aby vo mne dozreli iné vzácne veci, ktoré by som ináč nehľadal, neobjavoval, nekultivoval. A či mi to zmenilo život? To by bolo na román, aj keď by som písal len o tom rozmedzí troch rokov, teda období, odkedy som šiel na KVET1. Z tých viditeľných vecí by som hádam spomenul len to, že som s ľahkosťou opustil pitie kávy, alkoholu i jedenie mäsa. A začal som jesť syr , ktorý som dovtedy nemohol ani cítiť. Do toho môžem zahrnúť zmenu vzťahov, posuny v pracovnej oblasti a neviem, čo ešte.

Nie, neznamená to bezproblémový život. Je to dennodenná práca so sebou samým. Ale mne dáva zmysel. A sedí mi pritom práve tvoja technika KVET-u, pretože je v nej obsiahnuté všetko, čo je mojej duši blízke – pomoc blížnemu, hĺbka, napojenie na bezpodmienečnú lásku, Boha, teda spiritualita, je v nej liečenie, uzdravovanie, je v nej proces odpustenia, uzdravujúce slovo i liečiace ticho. Prítomný okamih. A ešte mnoho iného.

Tak Ti za to všetko zo ďakujem. Chcem potvrdiť to, čo si nám zdôrazňovala, a plne s Tebou súhlasím, že pracovať s klientami technikou čistenia podvedomých programov môžeme až po KVET6. Dovtedy nie. Je to úplne iná kvalita práce.

Vnímam ten rozdiel práce po KVET 3 a teraz po KVET6. Je tam oveľa väčšia ľahkosť i zručnosť, možnosť ísť do väčšej hĺbky. Pritom mám však na pamäti jednu dôležitú skutočnosť, ktorú si tiež zdôrazňovala – my neliečime, len vytvárame priestor pre to, aby sa klient uzdravil sám. A na záver ešte jednu pikošku Teraz po KVET6 som pochopil, porozumel tomu, čo učíš na KVET1. Kvantovanie bez zámeru. Len byť v prítomnosti. Niekto to nazve „v prítomnosti Božej“, niekto „v kvantovom poli“.

Ďakujem Krásny deň v bezpodmienečnej láske Tebe aj Tibimu prajem. Zo srdca ďakujem za všetky Kvety.

Ján.“ účastník po pokročilom kurze KVET 6

Ďalšie výsledky po kurzoch KVET®

tu:

Techniky ktoré sa človek naučí na kurze Kvantového tvorenia Psychosomatika a spiritualita

Poznámka:
Techniky ktoré sa človek naučí na kurze Kvantového tvorenia Psychosomatika a spiritualita nie sú určené k tomu aby nahradili klasickú medicínu, ale skôr k tomu, aby ju doplnili, aby podporili či urýchlili liečbu pod odborným lekárskym vedením.

Pozvite zázraky do svojho života

 

Dvere sú otvorené a je mi nesmiernou cťou byť na tejto krásnej hlbokej ceste s vami.

Vyliečením, uvoľnením emočných zranení minulosti a ponorením sa do hĺbky prítomnosti sa človek dostane do VNÚTORNÉHO POKOJA. Ten dokáže s telom, psychikou a vzťahmi ZÁZRAKY. Doprajte si ho v sebe OBJAVIŤ.

Ak máte chuť sa vydať na cestu Psychosomatiky a spirituality, treba začať prvým stupňom, kurzom KVET 1 Vedomé tvorenie života, nech sa páči prihláste sa tu: kurz KVET 1 Vedomé tvorenie života (2 dni)

Škola Psychosomatiky a spirituality

Ak máte chuť sa vydať na cestu Psychosomatiky a spirituality,