O mne

UVEDOMENIE dalo môjmu životu úplne nový rozmer. 

 

Eva Ďurišová

 

Autorka a lektorka kurzov Kvantové tvorenie – KVET.

 

Vedie obľúbené kurzy po celej SR, pomáha ľuďom pracovať so svojou mysľou, pocitmi, emóciami cez to najsilnejšie čo v sebe máme – cez hlboký CIT. 

 

Absolvovala veľa vzdelávacích aktivít, certifikovaných kurzov u zahraničných i našich lektorov, seminárov zameraných na vedomú prácu na sebe, cvičenia a výcviky.

 

POZNANIE z dlhoročnej práce na sebe, získané skúsenosti pri praktickej práci s klientmi vložila do vlastnej techniky so psychosomatickým prístupom, ktorú nazvala KVET

KVET ako symbol prebúdzajúceho sa vedomia.

Od roku 2012 sa venuje individuálnym konzultáciám s klientami, pomáha im nachádzať cestu, vidieť riešenie tam, kde ho človek nevie nájsť.

Od roku 2015 vedie zážitkové transformačné kurzy KVET, do ktorých vložila svoje dlhoročné skúsenosti práce s klientami a poznanie z toho najdôležitejšieho procesu – z hlbokej práce na sebe. 

 

Prichádzajú tí, ktorí sú pripravení. 

 

Roky na sebe intenzívne pracuje, prešla hlbokými zmenami vo svojom vnímaní. Je vďačná  životu za toto poznanie a pochopenie, ktoré jej umožnilo prijímať všetky stránky života a v každej situácii, v každom človeku nájsť to najlepšie.  S úctou a pokorou za to ďakuje. Vedomý život chápe ako celoživotný proces.

 

Ďakuje za šťastie, ktoré môže zažívať tu na zemi so svojou rodinou, 2 dospelými deťmi a manželom s ktorým je 32 rokov. Vníma to ako veľké bohatstvo, ktoré jej bolo dopriate.

 

Fascinujú ju kvety, rastlinky, bylinky, ktoré krášlia našu zem. Rada sa dotýka zeme a ďakuje za každý nádherný čas strávený v prírode. Vníma, že tak ako ony i my sme súčasťou tohto veľkého vesmírneho tvorenia, procesu, vývoja aj rozkvitania. Rozkvitania nášho VEDOMIA. Zo srdca praje krásne kvitnutie všetkým.