Prednášky a zážitkové kurzy s Evou Ďurišovou

PREDNÁŠKA S PRAKTICKOU UKÁŽKOU

Téma: SILA PRIJAŤ AJ NEPRÍJEMNÉ STRÁNKY ŽIVOTA
od 18:00 do 19:30 h,        cena: 7 €

21. 10. 2020 Banská Bystrica

KURZ KVET 1- Vedomé tvorenie života

Pre každého, kto je pripravený prijať zodpovednosť za svoj život, pre každého kto  túži žiť plnohodnotný, zmysluplný život. Netreba mať žiadne predchádzajúce skúsenosti.

KVET 1 je zážitkový transformačný kurz, ktorý sa dotkne VÁŠHO SRDCA.  Rozvíja v každej bytosti schopnosť tvoriť si realitu VEDOME. Prebudí vo Vás tie najhlbšie pocity vnútorného šťastia a pokoja. Jemným a láskavým spôsobom otvorí srdce, spustí proces harmonizácie, v ktorom sa telo zbavuje napätia a stresu  dostáva sa do stavu bez myšlienok. Prebieha samoliečenie tela, duše, vzťahov, situácií, blokov. Veľakrát dochádza k spontánnym uzdraveniam. Dostanete nástroj, ktorým budete môcť sami sebe pomáhať.

Ohľadom termínov kliknite prosím na políčko: viac informácií, termíny a prihláška

KURZ KVET 2 - Transformácia strachov a podvedomých programov

LEN pre absolventov kurzu KVET 1.

2-dňový hlboký transformačný kurz zameraný na transformáciu emócií, pocitov, na liečenie vzťahu s matkou a otcom. Predstavím vám veľmi účinnú TECHNIKU,  pomocou ktorej odhalíme najhlbšie programy uložené v detskej duši, deštrukčné vzory, ktoré si nesieme so sebou počas života. Tieto sa vyplavia z podvedomia do vedomia a tu ich transformujeme tak, aby sme skutočne z hĺbky srdca mohli odpustiť.

Kurz KVET 3 - Čistenie podvedomia

LEN pre absolventov kurzu KVET 2.

3-dňový pobytový transformačný kurz v prírode zameraný na čistenie podvedomých programov a blokov vo dvojiciach. Čistíme vzťahy s rodičmi, starými rodičmi, autoritami, učiteľmi, súrodencami, partnermi, deťmi, sami so sebou, priateľmi, kolegami, šéfmi, susedmi.

seminár KVET 4 - ZAMILUJ SA DO ŽIVOTA

7-dňový hlboko liečivý transformačno-meditačný pobytový seminár v prírode, kde nájdeš spojenie so sebou, s prírodou, so svetom.

Je to pokročilejší seminár  pre tých, čo už prevzali zodpovednosť za svoj život, neobviňujú iných za svoje pocity. Vedia pracovať so svojimi emóciami. Odporúčam pred týmto seminárom  absolvovať minimálne kurz KVET 1, ideálne kurz KVET 3. 

kurz KVET 5 - PSYCHOSOMATIKA A SPIRITUALITA I.

5-dňový kurz ponúka autorský transformačný výcvik so psychosomatickým prístupom.

Je určený výlučne pre absolventov kurzov KVET 1, KVET 2, KVET 3, KVET 4 Zamiluj sa do života.

Je vhodný  pre všetkých, ktorí chcú transformovať svoj život do jeho plnohodnotného a radostného prežívania.

kurz KVET 6 -PSYCHOSOMATIKA A SPIRITUALITA II.

5-dňový kurz je ďalším stupňom profesionálneho autorského transformačného výcviku ukončeného certifikátom.

Je určený pre účastníkov kurzu Psychosomatika a spiritualita I. Je pre psychicky zdravých ľudí, pre tých čo neužívajú antidepresíva, netrpia psychickou chorobou, nie sú závislí na alkohole či drogách.

MENU