KVET 3 Čistenie podvedomia

 

3 – dňový transformačný pobytový kurz v prírode

TERMÍNY:

Termín sa pripravuje na rok 2021

 

Uzávierka prihlášok: 2 týždne pred kurzom

Účasť: Len prihlásení účastníci

Bližšie info: posielame 2 týždne pred začatím kurzu záväzne prihláseným účastníkom ktorí majú zálohu zaplatenú. 

 

PRIHLÁŠKA

KVET 3 Čistenie podvedomia

Transformačný praktický kurz priamo nadväzuje na teóriu a prax techniky vyučovanej na KVET 2.Je určený výlučne pre absolventov  kurzu KVET 2.

OBSAH:

– Praktická práca hlbokého čistenia podvedomých programov prebieha VO DVOJICIACH použitím špeciálnej techniky vyučovanej na KVET 2. Podvedomé programy nájdeme a transformujeme. Máte možnosť si vyčistiť veľa podvedomých programov, ktoré v sebe nosíte a vôbec o nich neviete.

– Sprevádzate druhú osobu čistením podvedomia a následne týmto procesom druhá osoba sprevádza vás.

– Čistíme vzťahy s rodičmi, starými rodičmi, autoritami, učiteľmi, súrodencami, partnermi, deťmi, sami so sebou, priateľmi, kolegami, šéfmi, susedmi.

– Keďže telo, myseľ, duša sú spojená nádoby, povenujeme sa aj nášmu telu: cvičenie čchi-kung, taichi, meditácia pohybom.

 

Čo sa máte možnosť naučiť na KVET 3?

– Sprevádzať klienta procesom odblokovania, vedieť správne klásť otázky.

– Profesionálne postupy vedenia terapie na praktických ukážkach. Lektorka sprevádza procesom odblokovania dobrovoľníkov, ktorí sa prihlásia. Týmto účastníci získavajú veľmi cenné skúsenosti, ktoré sa nedajú získať ináč iba prakticky.

– Efektívnejšie pomáhať sebe či druhým pri spracovávaní nepríjemných udalostí života, nakoľko po prečistení podvedomia budete slobodnejší, vnímavejší, budete viac chápať veci a ľahšie ich zvládať.

– Po vyliečení mnohých blokov sa vám navýšia osobné vibrácie a budete sa vedieť rýchlejšie a hlbšie dostávať do stavu otvoreného srdca.

STORNO

V prípade zrušenia vašej účasti viac ako 30 dní pred začatím seminára je účtovaný storno poplatok vo výške 40 €.

V prípade zrušenia vašej účasti 2 – 30 dní pre začatím seminára, je účtovný storno poplatok vo výške 70 €.

V prípade zrušenia vašej účasti 24 hodín pred začatím kurzu, je účtovaný storno poplatok vo výške celej zaplatenej čiastky.

Čiastka bude účastníkovi vrátená najneskôr do 30 dní po obdržaní e-mailu o zrušení objednávky kurzu.

Od prvého dňa začatia kurzu, v jeho priebehu alebo po jeho skončení odpadá akýkoľvek nárok na vrátenie zaplateného kurzovného. Zaplatená suma je nevratná a stáva sa zmluvnou pokutou.

 

Pokračovacie kurzy:

MENU