kurz KVET 4

kurz KVET 4 – Zamiluj sa do života

7 – dňový hlboký transformačný kurz

TERMÍNY:

KVET 4 Javorie 24. – 30. 06. 2024

Ďalší termín KVET 4 bude v r. 2025. 

Začíname: 17:00 h

Končíme:   o 14:00 h

Na kurz prijímame prihlášky výlučne absolventov predchádzajúcich stupňov KVET 1, KVET 2, KVET 3.  

Je nutné byť na celom pobyte, nie je možné ho skracovať.

Záloha sa tentokrát neplatí.

Cena: kurzovné 430 € + strava a ubytovanie 278 €

Cena kurzovného pre absolventov minulých ročníkov Zamiluj sa do života, ktorí sa chcú prísť znova prečistiť je 350 € + strava a ubytovanie 278 €

Uzávierka prihlášok: 3 týždne pred kurzom. V prípade voľného miesta sa dá poslať prihláška aj po tomto termíne. 

Účasť: Len prihlásení účastníci

Storno podmienky sú uvedené dole.

Ďalší termín bude v roku 2025

PRIHLÁŠKA

  Loading...

  Pozvánka na 7-dňový seminár Zamiluj sa do života

   

  7-dňový seminár Zamiluj sa do života 2019

   

  „Zamiluj sa do života“   7-dňový zážitkový transformačno-meditačný seminár

  Je pre účastníkov predchádzajúcich stupňov KVET 1, KVET 2, KVET 3

  Príležitosť vstúpiť do hlbokej prítomnosti a SILY. Budeme môcť zažiť skutočný PRÍTOMNÝ OKAMIH a udržať sa v ňom 7 dní. Ten okamih, o ktorého MOCI píše Eckhart Tolle. 

  Hlboko liečivý transformačno-meditačný a očistný pobytový seminár v objatí prekrásnej prírody, v oáze ticha, čistých energií, kde nie je ani signál (alebo len veľmi slabý) na telefonovanie ale nájdeš tu omnoho SILNEJŠIE SPOJENIESo  sebou.  S prírodou. So svetom.

  Sedem dní. Ponorenie v stave vedomej prítomnosti každý deň od rána 7:00 h do večera 20:00 h (21:00 h) dáva transformácii veľkú SILU. 

  Každú hodinu budeme mať prestávku a vonku sa spojíte s prírodou. Tie prestávky sú nevyhnutné pretože váš energetický systém si musí oddýchnuť a prispôsobiť sa zmenám, ktoré budú veľké.

   

  Pre koho JE vhodný:

  Pre psychicky zdravých ľudí. Pre absolventov kurzov KVET 1, KVET 2, KVET 3.  

  Je to vlastne taký retreat, ktorého sa každoročne zúčastňujú účastníci minulých ročníkov opakovane, kvôli jeho hlbokej očiste, až znovuzrodeniu.  Upozorňujeme, že seminár je náročnejší, preto je určeným tým, ktorí sa na to cítia, pre tých, čo už prevzali zodpovednosť za svoj život. 

   

  Pre koho NIE JE vhodný:

  Upozorňujem, že tento seminár nie je vhodný pre ľudí trpiacimi psychickými problémami (napríklad depresiami) pre ľudí užívajúcich antidepresíva, pre tehotné ženy. Za svoj zdravotný stav nesiete plnú zodpovednosť. Pri nástupe budete podpisovať informovaný súhlas.

   

  OBSAH:

  – Liečenie na hlbokej bunkovej úrovni

  -Práca s mysľou, veľmi podrobná práca s myšlienkami do hĺbky. Oslobodenie od myslenia. Rozvíjanie schopnosti nenechať sa ovládať myšlienkami. Stav bez myšlienok – dostať sa doň a vedieť predlžovať dobu bez myšlienok.  

  – Ako neživiť myšlienky v našej mysli, ktoré nechceme mať, a ako mať v mysli myšlienky, ktoré tam chceme mať.  

  – Podrobná práca s predstavami. Stav bez predstáv. 

  – Rozvíjanie schopnosti koncentrácie, sústredenosti, vytrvalosti, trpezlivosti, kľudu, vyrovnanosti, vnímavosti, zamerania pozornosti.

  – Čistenie mysle cez meditácie nevedené, v tichu. Rozpustenie napätia, obáv, strachu, neistoty, nepokoja.

  – Tematicky vedené meditácie, meditácie v sede, v chôdzi, v pohybe, kvantové, meditácie v tanci (za tanec sa považuje aj mierny pohyb telom, ktorý nie je očiam viditeľný)

  – Praktické cvičenia na zvyšovanie sebahodnoty, sebaistoty, sebalásky, sebaúcty, vyladenie na hojnosť.

  – Rozvíjanie úcty a lásky ku všetkým a všetkému stvoreniu, prepojenie s prírodou, so zemou.

  – Zbavovanie sa závislostí

  – Prijímanie seba takého aký som. (praktické cvičenia)

  – Prijímanie iných takých akí sú, bez podmienok. (praktické cvičenia)

  – Vhlady, vízie, túžby

  – Rozvoj intuície.

  – Transformácia telesných a psychických energií

  – Spojenie sa so sebou na veľmi hlbokej duchovnej úrovni, spojenie sa so svojim telom do takej hĺbky, že je človek schopný sám svoje telo riadiť, liečiť, regenerovať bunky.

  – Stav plne vedomej prítomnosti, v ktorom sa budeme  dá sa povedať  nonstop 7 dní udržiavať, tvorenie z toho najhlbšieho ticha na princípoch kvantovej mechaniky

  – cvičenie čchi-kung, tai-chi, tanec, hudba.

   

  VIDEORECENZIE účastníkov tohto seminára sú uvedené dole – na konci tejto stránky. 

   

  Čo vzniká zo stresu vieme. A čo môže vzniknúť z pokojnej mysle tiež asi vieme. Takže:

   

   Čo môžete získať:

  – Oslobodenie mysle z mentálneho otroctva.

  – Zlepšenie pamäte, lepšie sa človeku učí. Aktivácia pravej mozgovej hemisféry stimuluje tvorivosť a intuíciu ako aj schopnosť riešiť problémy. Navýšenie inteligencie

  – Uvoľnenie mnohých strachov

  – Regeneráciu buniek. Vyliečenie orgánu, choroby, neduhu, syndrómu vyhorenia

  – Oslobodenie, ktoré sa vás dotkne do veľmi veľkej hĺbky. Možno až také, aké ste doteraz nikdy nepocítili.

  – Rozvinutie intuície, vnútorného zraku, jasnejšie rozhodovanie

  – Omnoho väčšiu sebalásku, uvedomenie si svojej sebahodnoty. 

  – Rozvinutie lásky ku všetkému živému. 

  – Citovú vyrovnanosť. Zlepšenie vzťahov.

  – Duchovné prebudenie.

  – Vnútorné naplnenie.

  – Utíšenie vnútorného nepokoja.

  – Vnútorné poznanie.

  – Telesnú a psychickú harmóniu.

  – Rovnováhu, vyrovnanosť, stabilitu, sústredenosť.

  – Väčšie oslobodenie od nepríjemných pocitov, ktoré bránia vášmu šťastiu a úspechu: strachu, nespokojnosti, nesústredenosti, nedočkavosti, nudy, nervozity, tlaku, odporu, lipnutia, povrchnosti, nesplnených ilúzií, závislosti na negatívnych myšlienkach, pracovnej posadnutosti

  – Oslobodenie od zlozvykov či poruchy kontroly impulzov, kedy človek nie je schopný odolať nutkaniu, pokušeniu ako je napr. obhrýzanie nechtov, prehnané žuvanie, prehnané jedenie, neustála potreba hýbať nohami

  – Jedným z vysokých stupňov je už ísť aj za bolesť (aktívnym dlhoročným denno-dennou meditáciou)

  – Schopnosť ľahko sa pohrúžiť do stavu plne vedomej prítomnosti a eliminovať tak stres

  – Vedieť sa udržať v harmonickom, zdravom stave

  – Veľa tvorivej energie, ktorá vám dá silu pustiť sa do nových vecí.

  – Viac šťastia v každodennom živote.

  – a v končenom dôsledku aj vypestovanie si nových stravovacích návykov, zbaveniu sa žravosti a pažravosti.

   

  Očistný proces bude podporený vegetariánskou stravou.

  Prvé 2 dni sme v tichu, v mlčanlivosti aj na izbách.  

  Praktický výcvik koncentrácie formou meditácie je veľmi cenná skúsenosť, ktorá sa nedá získať ináč iba prakticky. Prítomní účastníci v tomto prostredí sú nesmiernou podporou ísť za svoje doterajšie hranice, ba prekročiť ich, možno až preskočiť kvantovým skokom.

  Keď človek začne meditovať, o niekoľko mesiacov neskôr sa jeho mozog skutočne zmení. Je to mimo náboženstva. Mimo viery.

  Ak človek medituje 20 minút denne, dochádza po 8 týždňoch tejto pravidelnej každodennej meditácie k fyzickým zmenám v mozgu, ktoré sú pozorovateľné magnetickou rezonanciou i počítačovou tomografiou. Hustota mozgovej hmoty v zónach zodpovedných za stres klesá. Naopak, stúpa v úsekoch, ktoré zodpovedajú za uvedomenie a empatiu.

   

  Podmienky:

  Vzhľadom k náplni seminára je potrebné sa zúčastniť celého seminára  od začiatku do konca a zúčastniť sa všetkých aktivít.  Nie je možné ho skracovať. Žiaden alkohol, ani žiadne drogy, žiadne mäso. Odporúčame nepiť alkohol minimálne 2 dni pred kurzom. Žiadna elektronika – do meditačnej miestnosti nie je dovolené nosiť žiadnu elektroniku.

   

  Aké skúsenosti majú účastníci  po seminári Zamiluj sa do života:

  „Ja by som chcela povedať ako som sa sem na tento seminár Zamiluj sa do života dostala. Minulý rok som začala s kurzami KVET 1, KVET 2, KVET 3. KVET 1 nás vyniesol do výšok, boli sme nadšení, dvojka bola už o negatívnych emóciách, tak sme sa troška pribrzdili, uzemnili, a potom sme šli na trojku a tam už išlo fakt do tvrdej roboty. Ja som mala pocit, že KVET 3 je finále a zrazu sa ponúklo ďalšie riešenie: Zamiluj sa do života.

  Svoj vnútorný hlas som chcela spoznať, svoje vnútorné vedenie. Vedela som, že také niečo existuje. Veľa čítam, pracujem na sebe, a už som mala pocit, že som v podstate dosiahla toho veľmi veľa, a už som si ani nevedela predstaviť, kam by sa ešte toto mohlo posunúť. A tu sa to stalo. To ticho ma tam konečne dostalo. Ja som doma nebola schopná sa do takého ticha, do takého pokoja dostať. Bola som aj v r. 2016 v Ekvádore za šamanom. Tam som sa dostala do určitého ticha. V meditácii som išla aj za tú bolesť, ako mi Evička odporučila.

  Odmenou mi bolo to, čo som zažila v pondelok a utorok. To bola odmena za to, že som bola 2 dni v tichu a mohla som ísť čo najhlbšie do seba, do takého ticha, kde idem vlastne za hranice svojich možností. Vďačím Evičke, poznaniu a jednote s vami. Ďakujem daru ktorý sa mi dostal. Zažila som niečo neskutočné, čo ste aj videli. Prúd vĺn, ktoré stúpali a určitým spôsobom sa formovali nemala som myšlienky, nemala som predstavy, udržiavala som to prázdno. Toto je tak prirodzené – dosiahnuť to meditáciou v tichu. Je to v nás, potrebujeme v tom len vytrvať. Ideme po stupienkoch, Jednotka, dvojka, KVET 3 bol ďalej. A tento týždenný seminár bol ešte ďalej.

  Ten zážitok čo som zažila a aj zážitky ostatných sú neskutočné veci. A ja len v nemom úžase zíram, wau, aj také niečo je možné? Iveta“ po seminári Zamiluj sa do života.

   

  “Evička, ďakujem za krásnu zážitkovú “dovolenku”. Rozmýšľam, prečo mi na žiadnej dovolenke nebolo tak dobre, ako na Tvojom seminári Zamiluj sa do života. Asi preto, že som tu 7 dní stretával len usmiatych pohodových ľudí, z ktorých žiarila pohoda a láska. Nestretol som nikoho, kto by rušil moje kruhy. Keď som bol na futbalovom štadióne v Liverpoole a spieval spolu so 45000 divákmi klubovú hymnu, bol som presvedčený ,že už nič silnejšieho nezažijem. A prišiel týždeň stíšenia a meditácií s Tebou a denne sa mi diali neskutočne silné zážitky a pocity, ktoré ďaleko prekonali zážitok z Liverpoolu! Čistenie orgánov, otváranie tretieho oka, zjednotenie so stvoriteľom, uvedomenie, čo všetko máme…

  Evka máš vzácny dar -ako vieš pracovať s hlasom. Stíšiť, šepkať, zosilnieť v pravú chvíľu v absolútnom súlade s hudbou. Nechať sa tebou viesť je pôžitok! Dokázala si nás rozsvietiť a ukázala nám, koľko je v každom krásy, lásky, citu, vďačnosti aj pokory. Pomohla si mi objaviť v sebe energiu o ktorej som nemal ani potuchy. Na seminár som išiel s tým, aby som sa skludnil a zistil, kto som, čo som… Vďaka Tebe viem, že som dobrý, citlivý človek.

  V uponáhľanom svete sa mi to nedalo o sebe dozvedieť. A viem, že toto som ten pravý Ja. V “normálnom” živote konám, ako je odo mňa očakávané, plním príkazy, zákazy, nechám sa ovplyvniť stupídnou reklamou-no hrôza! 58 rokov som žil v skafandri a Tebe sa za 7 dní podarilo ho zo mňa strhnúť a ukázať, aký som keď som holátko ,čo som pod tými nánosmi…Za to som Ti nekonečne vďačný! Krásne na seminári bolo, ako sme sa všetci zosúladili. Tá spolupatričnosť sa dala krájať…

  Drahá Evička Ďakujem Ti ,že sme spolu žili, v tej úžasnej chvíli! Eduard.”. po seminári Zamiluj sa do života Javorie

   

  Ďalšie skúsenosti účastníkov seminára Zamiluj sa do života nájdete tu, kliknite na Vaše výsledky:

  Vaše výsledky

   

  STORNO

  Pri odhlásení 7 dní pred začiatkom sa platí storno poplatok ubytovania a stravy v plnej výške.

  Kvet4