KVET 4 – Zamiluj sa do života

7 – dňový hlboko liečivý transformačno-meditačný seminár v prírode

TERMÍNY:

Javorie 23. – 29. 04. 2022 

Je nutné byť na celom pobyte, nie je možné ho skracovať.

Záloha sa tentokrát neplatí.

Cena: kurzovné 350 € + strava a ubytovanie 260 €. 

Cena kurzovného pre tých, čo už seminár Zamiluj sa do života v minulom období absolvovali a chcú sa prísť znova prečistiť  je 300 €.  

Uzávierka prihlášok: 14 dní pred seminárom.

Účasť: Len prihlásení účastníci

Bližšie info zasielame 7 dní pred seminárom záväzne prihláseným účastníkom.

V texte nižšie si prosím pred prihlásením starostlivo prečítajte všetky informácie. Prípadné otázky nám napíšte prosím e-mailom evadurisova@kvantovetvorenie.sk

PRIHLÁŠKA

  Pozvánka na 7-dňový seminár Zamiluj sa do života

   

  7-dňový seminár Zamiluj sa do života 2019

   

  „Zamiluj sa do života“   7-dňový zážitkový transformačno-meditačný seminár

  Bez náboženstva. 

  Príležitosť vstúpiť do hlbokej prítomnosti a SILY. Budeme môcť zažiť skutočný PRÍTOMNÝ OKAMIH a udržať sa v ňom 7 dní. Ten okamih, o ktorého MOCI píše známi autor Eckhart Tolle. 

  Hlboko liečivý transformačno-meditačný a očistný pobytový seminár v objatí prekrásnej prírody, v oáze ticha, čistých energií, kde nie je ani signál (alebo len veľmi slabý) na telefonovanie ale nájdeš tu omnoho SILNEJŠIE SPOJENIESo  sebou.  S prírodou. So svetom.

  Sedem dní. Ponorenie v stave vedomej prítomnosti každý deň od rána 7:00 h do večera 20:00 h (21:00 h) dáva transformácii veľkú SILU. 

  Každú hodinu budeme mať prestávku a vonku sa spojíte s prírodou. Tie prestávky sú nevyhnutné pretože váš energetický systém si musí oddýchnuť a prispôsobiť sa zmenám, ktoré budú veľké.

   

  Pre koho JE vhodný:

  Seminár je otvorený pre verejnosť. Je výhodou, pokiaľ účastník v minulosti bol na nejakom kvantovom kurze. Upozorňujeme, že seminár je náročnejší, preto je určeným tým, ktorí sa na to cítia, pre tých, čo už prevzali zodpovednosť za svoj život, neobviňujú iných za svoje pocity a vedia pracovať so svojimi emóciami. Niektorí majú na to predpoklady aj bez absolvovania predchádzajúcich kurzov. A naopak pre niektorých čo už absolvovali predchádzajúce kurzy  to môže byť naopak náročné. Upozorňujem že kurz je silne očistný, transformačný. Nie je to “dovolenka.” Nie je pre pohodlných ľudí. Absolvovanie predchádzajúcich stupňov KVET 1,2,3 je odporúčané. Je pre psychicky zdravých ľudí.  

   

  Pre koho NIE JE  vhodný:

  Upozorňujem, že tento seminár nie je vhodný pre ľudí trpiacimi psychickými problémami (napríklad depresiami) pre ľudí užívajúcich antidepresíva, pre tehotné ženy. Za svoj zdravotný stav nesiete plnú zodpovednosť! Pri nástupe budete podpisovať informovaný súhlas.

  OBSAH:

  – Ako pracovať s mysľou, veľmi podrobná práca s myšlienkami do hĺbky. Oslobodenie od myslenia. Rozvíjanie schopnosti nenechať sa ovládať myšlienkami. Stav bez myšlienok – dostať sa doň a vedieť predlžovať dobu bez myšlienok.  

  – Ako neživiť myšlienky v našej mysli, ktoré nechceme mať, a ako mať v mysli myšlienky, ktoré tam chceme mať.  

  – Podrobná práca s predstavami. Stav bez predstáv. 

  – Rozvíjanie schopnosti koncentrácie, sústredenosti, vytrvalosti, trpezlivosti, kľudu, vyrovnanosti, vnímavosti, zamerania pozornosti.

  – Čistenie mysle cez meditácie nevedené, v tichu. Rozpustenie napätia, obáv, strachu, neistoty, nepokoja.

  – Tématicky vedené meditácie, meditácie v sede, v chôdzi, v pohybe, kvantové, meditácie v tanci (za tanec sa považuje aj mierny pohyb telom, ktorý nie je očiam viditeľný)

  – Praktické cvičenia na zvyšovanie sebahodnoty, sebaistoty, sebalásky, sebaúcty, vyladenie na hojnosť.

  – Rozvíjanie úcty a lásky ku všetkým a všetkému stvoreniu, prepojenie s prírodou, so zemou.

  – Prijímanie seba takého aký som. (praktické cvičenia)

  – Prijímanie iných takých akí sú, bez podmienok. (praktické cvičenia)

  – Vhľady, vízie, túžby

  – Rozvoj intuície.

  – Transformácia telesných a psychických energií

  – Spojenie sa so sebou na veľmi hlbokej duchovnej úrovni, spojenie sa so svojim telom do takej hĺbky, že je človek schopný sám svoje telo riadiť, liečiť, regenerovať bunky.

  – Stav plne vedomej prítomnosti, v ktorom sa budeme  dá sa povedať  nonstop 7 dní udržiavať, tvorenie z toho najhlbšieho ticha na princípoch kvantovej mechaniky

  – cvičenie čchi-kung, tai-chi, tanec, hudba.

   

  VIDEORECENZIE účastníkov tohto seminára sú uvedené dole – na konci tejto stránky. 

   

  Čo vzniká zo stresu vieme. A čo môže vzniknúť z pokojnej mysle tiež asi vieme. Takže:

   

   Čo môžete získať:

  – Oslobodenie mysle z mentálneho otroctva.

  – Zlepšenie pamäte, lepšie sa človeku učí. Aktivácia pravej mozgovej hemisféry stimuluje tvorivosť a intuíciu ako aj schopnosť riešiť problémy. Navýšenie inteligencie

  – Uvoľnenie mnohých strachov

  – Regeneráciu buniek. Vyliečenie orgánu, choroby, neduhu, syndrómu vyhorenia

  – Oslobodenie, ktoré sa vás dotkne do veľmi veľkej hĺbky. Možno až také, aké ste doteraz nikdy nepocítili.

  – Rozvinutie intuície, vnútorného zraku, jasnejšie rozhodovanie

  – Omnoho väčšiu sebalásku, uvedomenie si svojej sebahodnoty. 

  – Rozvinutie lásky ku všetkému živému. 

  – Citovú vyrovnanosť. Zlepšenie vzťahov.

  – Duchovné prebudenie.

  – Vnútorné naplnenie.

  – Utíšenie vnútorného nepokoja.

  – Vnútorné poznanie.

  – Telesnú a psychickú harmóniu.

  – Rovnováhu, vyrovnanosť, stabilitu, sústredenosť.

  – Väčšie oslobodenie od nepríjemných pocitov, ktoré bránia vášmu šťastiu a úspechu: strachu, nespokojnosti, nesústredenosti, nedočkavosti, nudy, nervozity, tlaku, odporu, lipnutia, povrchnosti, nesplnených ilúzií, závislosti na negatívnych myšlienkach, pracovnej posadnutosti

  – Oslobodenie od zlozvykov či poruchy kontroly impulzov, kedy človek nie je schopný odolať nutkaniu, pokušeniu ako je napr. obhrýzanie nechtov, prehnané žuvanie, prehnané jedenie,neustála potreba hýbať nohami

  – Jedným z vysokých stupňov je už ísť aj za bolesť (aktívnym dlhoročným denno-dennou meditáciou)

  – Schopnosť ľahko sa pohrúžiť do stavu plne vedomej prítomnosti a eliminovať tak stres

  – Vedieť sa udržať v harmonickom, zdravom stave

  – Veľa tvorivej energie, ktorá vám dá silu pustiť sa do nových vecí.

  – Viac šťastia v každodennom živote.

  – a v končenom dôsledku aj vypestovanie si nových stravovacích návykov, zbaveniu sa žravosti a pažravosti.

   

  Očistný proces bude podporený vegetariánskou stravou.

  Prvé 2 dni sme v tichu, v mlčanlivosti aj na izbách.  

  Praktický výcvik koncentrácie formou meditácie je veľmi cenná skúsenosť, ktorá sa nedá získať ináč iba prakticky. Prítomní účastníci v tomto prostredí sú nesmiernou podporou ísť za svoje doterajšie hranice, ba prekročiť ich, možno až preskočiť kvantovým skokom.

  Keď človek začne meditovať, o niekoľko mesiacov neskôr sa jeho mozog skutočne zmení. Je to mimo náboženstva. Mimo viery.

  Ak človek medituje 20 minút denne, dochádza po 8 týždňoch tejto pravidelnej každodennej meditácie k fyzickým zmenám v mozgu, ktoré sú pozorovateľné magnetickou rezonanciou i počítačovou tomografiou. Hustota mozgovej hmoty v zónach zodpovedných za stres klesá. Naopak, stúpa v úsekoch, ktoré zodpovedajú za uvedomenie a empatiu.

   

  Podmienky:

  Zúčastniť sa celého seminára od začiatku do konca. Nie je možné ho skracovať. Žiaden alkohol, ani žiadne drogy, žiadne mäso. Odporúčame nepiť alkohol minimálne 2 dni pred kurzom.Žiadna elektronika – do meditačnej miestnosti nie je dovolené nosiť žiadnu elektroniku.

   

  ZMLUVNÉ PODMIENKY

  Pre rezerváciu vášho miesta je potrebné zaplatiť zálohu za kurz  vopred na účet. Pokiaľ túto platbu neobdržíme, miesto rezervované nemáte a budeme vás evidovať ako náhradníka. Obdržanie sumy na náš účet vám potvrdíme e-mailom.

  STORNO

  V prípade zrušenia vašej účasti viac ako 30 dní pred začatím seminára je účtovaný storno poplatok vo výške 40 €.

  V prípade zrušenia vašej účasti 2 – 30 dní pre začatím seminára, je účtovný storno poplatok vo výške 70 €.

  V prípade zrušenia vašej účasti 24 hodín pred začatím kurzu, je účtovaný storno poplatok vo výške celej zaplatenej čiastky.

  Čiastka bude účastníkovi vrátená najneskôr do 30 dní po obdržaní e-mailu o zrušení objednávky kurzu.

  Od prvého dňa začatia kurzu, v jeho priebehu alebo po jeho skončení odpadá akýkoľvek nárok na vrátenie zaplateného kurzovného. Zaplatená suma je nevratná a stáva sa zmluvnou pokutou.

  Pokračovacie kurzy:

  MENU