Zamiluj sa do života

7 - dňový transformačno-meditačný seminár v prírode

TERMÍNY:

Pobytový seminár

22. - 29. 03. 2019 Javorie (pri Zvolene)

od piatku do piatku. Je nutné byť na celom pobyte, nie je možné ho skracovať.

Lektor:
Eva Ďurišová

Cena lektorské: Pri platbe do 22. 12. 2018 je 250 € .

Pri platbe do 22. 02. 2019 je cena kurzu 270 €

Pri platbe po 22. 02. 2019 je cena kurzu 290 €

Cena za ubytovanie a stravu sa platí zvlášť. (cca 203 €) Viac info v popise nižšie. 

Účasť: Len prihlásení účastníci

Uzávierka prihlášok: týždeň pred kurzom

2 týždne pred pobytovým seminárom zasielame podrobný e-mail každému nahlásenému účastníkovi.

Podrobný popis seminára:
v texte nižšie si prosím starostlivo prečítajte všetky informácie. Prípadné otázky nám napíšte prosím cez e-mail evadurisova@kvantovetvorenie.sk

PRIHLÁŠKA

 

Priezvisko a meno*
Tel.číslo:*
Rok narodenia:*
e-mailová adresa:*
Bydlisko (len mesto):*
Chcem ísť na kurz (vyberte si):*
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zásad spracovania osobných údajov*

„Zamiluj sa do života“    7-dňový transformačno-meditačný seminár

Príležitosť vstúpiť do hlbokej prítomnosti a SILY.

Meditačný a očistný pobytový seminár v objatí prekrásnej prírody, v oáze ticha, čistých energií, kde nie je ani signál (alebo len veľmi slabý) na telefonovanie ale nájdeš tu omnoho SILNEJŠIE SPOJENIE. So  sebou.  S prírodou. So svetom.

Sedem dní. Ponorenie v stave vedomej prítomnosti každý deň od rána 7:00 h do večera 21:00 h dáva transformácii veľkú SILU. Každú hodinu budeme mať prestávku.

Pre koho JE vhodný:

Je pre pokročilejších, pre tých, čo už vedia, že si tvoríme svoju realitu, pre tých čo už majú skúsenosti s meditáciou, prácou so svojimi emóciami, či kvantovou technikou. Nie je určený výlučne pre účastníkov kurzov KVET, nakoľko je už dosť uvedomelých ľudí ktorí sa chcú duchovne rozvíjať a objavovať v sebe schopnosti ktoré sú ďaleko za hranicou logiky.  Účastníkom KVET 1,2,3 nesmierne prehĺbi poznanie a schopnosti, ostatným tieto schopnosti naštartuje, alebo tiež prehĺbi podľa toho, v ktorom štádiu práce na sebe sa teraz nachádzajú. Obsah tohto seminára nie je totožný s KVET 1, 2, 3. Nevyučuje sa tu technika 2 bodov.

Pre koho NIE JE  vhodný:

Pre ľudí trpiacimi vážnymi psychickými poruchami, pre ľudí užívajúcich antidepresíva. Za svoj zdravotný stav nesiete plnú zodpovednosť! Pri nástupe budete podpisovať informovaný súhlas.

OBSAH:

 • Rozvíjanie schopnosti koncentrácie, sústredenosti, vytrvalosti, trpezlivosti, kľudu, vyrovnanosti, vnímavosti, zamerania pozornosti.
 • Čistenie mysle cez meditácie nevedené, v tichu. Rozpustenie napätia, obáv, strachu, neistoty, nepokoja.
 • Tématicky vedené meditácie, meditácie v sede, v chôdzi, v pohybe, kvantové, meditácie v tanci (za tanec sa považuje aj mierny pohyb telom, ktorý nie je očiam viditeľný)Praktické cvičenia na zvyšovanie sebahodnoty, sebaistoty, sebalásky, sebaúcty, vyladenie na hojnosť.
 • Rozvíjanie úcty a lásky ku všetkým a všetkému stvoreniu, prepojenie s prírodou, so zemou.
 • Prijímanie seba takého aký som. (praktické cvičenia)
 • Prijímanie iných takých akí sú, bez podmienok. (praktické cvičenia)
 • Vhľady, vízie, túžby
 • Rozvoj intuície.
 • Transformácia telesných a psychických energií
 • Spojenie sa so sebou na veľmi hlbokej duchovnej úrovni, spojenie sa so svojim telom do takej hĺbky, že je človek schopný sám svoje telo riadiť, liečiť, regenerovať bunky.
 • Stav plne vedomej prítomnosti, v ktorom sa budeme  dá sa povedať  nonstop 7 dní udržiavať, tvorenenie z toho najhlbšieho ticha na princípoch kvantovej mechaniky
 • čchi-kung, tanec.

Čo vzniká zo stresu vieme. A čo môže vzniknúť z pokojnej mysle tiež asi vieme. Takže:

 

 Čo môžete získať:

 • Oslobodenie mysle z mentálneho otroctva.
 • Zlepšenie pamäte, lepšie sa človeku učí. Aktivácia pravej mozgovej hemisféry stimuluje tvorivosť a intuíciu ako aj schopnosť riešiť problémy. Navýšenie inteligencie
 • Uvoľnenie mnohých strachov
 • Regeneráciu buniek. Vyliečenie orgánu, choroby, neduhu, syndrómu vyhorenia
 • Oslobodenie, ktoré sa vás dotkne do veľmi veľkej hĺbky. Možno až také, aké ste doteraz nikdy nepocítili.
 • Rozvinutie intuície, vnútorného zraku, jasnejšie rozhodovanie
 • Citovú vyrovnanosť. Zlepšenie vzťahov.
 • Duchovné prebudenie.
 • Vnútorné naplnenie.
 • Utíšenie vnútorného nepokoja.
 • Vnútorné poznanie.
 • Telesnú a psychickú harmóniu.
 • Rovnováhu, vyrovnanosť, stabilitu, sústredenosť.
 • Väčšie oslobodenie od nepríjemných pocitov, ktoré bránia vášmu šťastiu a úspechu: strachu, nespokojnosti, nesústredenosti, nedočkavosti, nudy, nervozity, tlaku, odporu, lipnutia, povrchnosti, nesplnených ilúzií, závislosti na negatívnych myšlienkach, pracovnej posadnutosti
 • Oslobodenie od zlozvykov či poruchy kontroly impulzov, kedy človek nie je schopný odolať nutkaniu, pokušeniu ako je napr. obhrýzanie nechtov, prehnané žuvanie, prehnané jedenie,neustála potreba hýbať nohami
 • Jedným z vysokých stupňov je už ísť aj za bolesť (aktívnym dlhoročným denno-denným tréningom)
 • Schopnosť ľahko sa pohrúžiť do stavu plne vedomej prítomnosti a eliminovať tak stres
 • Vedieť sa udržať v harmonickom, zdravom stave
 • Veľa tvorivej energie, ktorá vám dá silu pustiť sa do nových vecí.
 • Viac šťastia v každodennom živote.
 • a v končenom dôsledku aj vypestovanie si nových stravovacích návykov, zbaveniu sa žravosti a pažravosti.

Očistný proces bude podporený vegetariánskou stravou.

Prvé 2 dni sme v tichu, vôbec sa medzi sebou nerozprávate. 

Praktický výcvik koncentrácie formou meditácie je veľmi cenná skúsenosť, ktorá sa nedá získať ináč iba prakticky. Prítomní účastníci v tomto prostredí sú nesmiernou podporou ísť za svoje doterajšie hranice, ba prekročiť ich, možno až preskočiť kvantovým skokom.

Keď človek začne meditovať, o niekoľko mesiacov neskôr sa jeho mozog skutočne zmení. Je to mimo náboženstva. Mimo viery.

Ak človek medituje 20 minút denne, dochádza po 8 týždňoch tejto pravidelnej každodennej meditácie k fyzickým zmenám v mozgu, ktoré sú pozorovateľné magnetickou rezonanciou i počítačovou tomografiou. Hustota mozgovej hmoty v zónach zodpovedných za stres klesá. Naopak, stúpa v úsekoch, ktoré zodpovedajú za uvedomenie a empatiu.

Podmienky:

Zúčastniť sa celého seminára od začiatku do konca. Nie je možné ho skracovať. Žiaden alkohol, ani žiadne drogy, žiadne mäso. Odporúčame nepiť alkohol minimálne 2 dni pred kurzom.Žiadna elektronika – do meditačnej miestnosti nie je dovolené nosiť žiadnu elektroniku.

Cena a platba:

Cena lektorského za 7 dní seminára sa platí pri prihlásení vopred na účet, ktorý vám bude zaslaný po zaslaní prihlášky. V cene nie je zahrnuté strava a ubytovanie, tá sa platí zvlášť na mieste centru, čo je uvedené nižšie.  (cena za stravu a ubytovanie na 7 dní = 203 €)

Pri platbe do 22. 12. 2018 je cena kurzu 250 €   

Pri platbe do 22. 02. 2019 je cena kurzu 270 €

Pri platbe po 22. 02. 2019 je cena kurzu 290 €

Uzávierka prihlášok je týždeň pred kurzom.

Do poznámky v prihláške prosím uveďte, či ste účastníkom kurzu KVET, alebo nie. Po odoslaní prihlášky vám pošleme údaje k platbe. 

Miesto na seminári je záväzne rezervované až v okamihu pripísania platby za kurz na náš účet. 

Po prijatí uvedenej sumy na účet ti zašleme potvrdzujúci email o prijatí platby a o rezervácii miesta na seminár.

Zaplatením ceny lektorského poplatku súhlasíš so zásadami ochrany osobných údajov. 

https://kvantovetvorenie.sk/osobne-udaje/

a so zmluvnými podmienkami:

ZMLUVNÉ PODMIENKY

Pre rezerváciu vášho miesta je potrebné zaplatiť platbu za seminár - lektorské  vopred na účet. Pokiaľ túto platbu neobdržíme, miesto rezervované nemáte a budeme vás evidovať ako náhradníka. Obdržanie sumy na náš účet vám potvrdíme e-mailom.

STORNO

V prípade zrušenia vašej účasti viac ako 30 dní pred začatím seminára je účtovaný storno poplatok vo výške 40 €,alebo môžete za seba poslať náhradníka. 

V prípade zrušenia vašej účasti 2 – 30 dní pre začatím seminára, je účtovný storno poplatok vo výške 70 €, alebo môžete za seba poslať náhradníka. 

V prípade zrušenia vašej účasti 24 hodín pred začatím kurzu, je účtovaný storno poplatok vo výške celej zaplatenej čiastky, alebo môžete za seba poslať náhradníka. 

Čiastka bude účastníkovi vrátená najneskôr do 30 dní po obdržaní e-mailu o zrušení objednávky kurzu.

Od prvého dňa začatia kurzu, v jeho priebehu alebo po jeho skončení odpadá akýkoľvek nárok na vrátenie zaplateného kurzovného. Zaplatená suma je nevratná a stáva sa zmluvnou pokutou.

 

Ubytovanie a strava:

Ubytovanie a strava sú zaistené pre všetkých účastníkov.

Ubytovanie je zabezpečené v 3-lôžkových izbách v energeticky čistom meditačnom centre Javorie. 

Cena za ubytovanie a stravu sa platí zvlášť na mieste, nie je v cene kurzovného.

Cena za ubytovanie a stravu sa platí na mieste centru Javorie (29 € / 1 deň x 7 dní) t. j. za celých 7 dní je cena spolu: 203 €.

 

Strava je chutná vegetariánska, podporuje očistný proces a navýšenie vibračnej frekvencie.  

Zvlášť požiadavky na stravu – bezlepkové a pod. treba nahlásiť minimálne týždeň vopred!

Bližšie info dostanete 2 týždne pred seminárom.

 

S láskou

Eva Ďurišová