Konzultácie

Akým otázkam sa venujem?

- Problémy s otehotnením

- Emočné bolesti, zlomené srdiečka

- Vzťahy partnerské, rodinné, pracovné

- Vzťahy rodičia a deti

- Choroby akútne, chronické, poúrazové

- Strachy, závislosti

- Práca, hojnosť

- všetko čo bráni žiť kvalitný, naplnený život

U P O Z O R N E N I E:
Individuálna terapia  nenahrádza lekársku starostlivosť!  Je doplnkovou a preventívnou metódou. Neodporúčam vysádzať lieky, ktoré predpísal lekár!!!

Objednávanie na individuálne terapie preferujem cez e-mail: evadurisova@kvantovetvorenie.sk.  Napíšte mi prosím 1-2 vetami problém, ktorý si prajete riešiť.

Osobné konzultácie robím v rámci mojich časových možností v pracovné dni, v doobedných hodinách podľa dohody a výlučne v Bánovciach nad Bebravou. Nie v iných mestách. 

Kurzy kvantového tvorenia robím po celej SR. 

OSOBNÁ TERAPIA  - je výlučne pre tých, ktorí sú pripravení na zmenu, na prevzatie zodpovednosti za svoj život. Inými slovami pre tých, ktorí sú ochotní sa vzdať vecí, pre ktoré sú chorí. Preto klient sa musí objednať sám.  Zahŕňa pomenovanie príčiny problému, vyčistenie emočného kódu - odblokovanie, hlboké pochopenie a spustenie procesu harmonizácie mysle a  TRANSFORMÁCIE VEDOMIA.  

Trvanie: 1,5 hodinu 

Cena pre verejnosť:       100 €  (za 1,5 hodinu)

Cena biznis konzultácie, prosperita, financie:   200 € (za 2 hodiny)

Klienti ma môžu kontaktovať s veľkým rozpätím problémov. Vážim si to a venujem sa podstate každého problému. Výsledky sedení sa navzájom odlišujú a sú podmienené individualitou klienta, závisia od počtu a závažnosti negatívnych programov a od stavu vedomia klienta. Vedomie klienta je totiž súčasťou procesu.

Sedenie je bezkontaktné, bezbolestné, neinvazívne bez vedľajších účinkov.

Po terapii odporúčam absolvovať kurzy KVET, na ktorých je možnosť otvoriť svoje srdce, zmeniť veľa svojich postojov a naučiť sa pomáhať sám sebe. Vnímam, že táto práca na sebe je nevyhnutná, pre človeka výživná a potrebná. 

Pre koho terapia nie je vhodná? Pre ľudí, ktorí nechcú na sebe pracovať, pre tých, ktorí nie sú ochotní prevziať zodpovednosť za svoj život.  Pri všetkej úcte si dovoľujem týchto klientov ODMIETNUŤ. 

TERAPIA CEZ TELEFÓN - má rovnaký účinok ako osobná. Uprednostňujem však osobné stretnutia. Telefonicky len v prípade mimoriadne veľkých vzdialeností.  Po dohovore na presný dátum a čas a po zaplatení sumy na účet vopred zavolám v dohodnutý čas klientovi ja (SR). Čo sa týka zahraničných hovorov, tie môžeme uskutočniť aj cez WhatsApp alebo Viber.

Objednávky:
Preferujem kontakt cez e-mail: evadurisova@kvantovetvorenie.sk

Etický princíp:
Všetky informácie, ktoré sa dozvedám od klienta zostávajú naprosto dôverné. Podliehajú prísnej etike a zaručujem, že sa nedostanú k žiadnej tretej osobe. Pracujem naprosto diskrétne. Všetko zostáva medzi mnou a klientom.

AKO PREBIEHA STRETNUTIE?

Ku klientovi pristupujem celostne, z pohľadu mysle, tela aj duše. Na choroby nazerám cez psychosomatiku.  

Terapia prebieha formou rozhovoru pri plnom vedomí klienta. Klient má v priebehu rozhovoru oči zatvorené , pracujem na jeho vedomej i podvedomej úrovni, kde odhaľujeme príčiny vzniku zdravotného problému či nepríjemnej situácie. Tie po nájdení pomenujeme a transformujeme. Spúšťačom zdravotného problému či nepríjemnej situácie je veľakrát strach, nespracovaná bolesť z detstva, hlboko potlačená do podvedomia.  Logickou metódou to nie je možné  vyčistiť, nakoľko práve logika bráni vyčisteniu tohto programu, lebo vás chráni, aby sa to v budúcnosti zase neopakovalo.

Nepríjemné pocity spojené so zdravotným problémom či situáciou čistím veľmi príjemným, rýchlym a mimoriadne účinným spôsobom, v stave otvoreného srdca, vo vyššom stave vedomia cez vysoké vibrácie napojenia. Klient tak porozumie čo sa mu deje a prečo sa mu to deje. Počas terapie klient vníma veľmi príjemné, až blažené pocity, pocity vnútorného pokoja, uvoľnenia, teplo.  Prechádza stavom hlbokého pochopenia, kedy vníma  súvislosti a vie, prečo sa mu to udialo. Lebo len keď niečo hlboko chápeme, vieme to prijať, odpustiť a zmeniť a to vedie k uzdraveniu choroby či situácie.

Pri liečení dieťaťa do 16 rokov pracujem výlučne s matkou dieťaťa. Keď vyčistíme programy u mamičky, uľaví sa dieťaťu (vylieči sa), nakoľko matka s dieťatkom sú prepojené. Mamine strachy sú strachy dieťaťa, len dieťa to ukazuje po svojom.   

Čo robiť pred terapiou?

Pred terapiou sa neodporúča užívať žiaden alkohol ani omamné látky, nakoľko tým dochádza k zmenám vnímania a môže to ovplyvniť priebeh a celkový efekt terapie. Ak klient užíva akékoľvek lieky alebo psychofarmaká, je potrebné aby ma o nich pred terapiou informoval.

Počas celej terapie je klient pri plnom vedomí a v každej chvíli vie, čo sa s ním deje. Na terapii poskytnem klientom bezpečný priestor, kde sa môžu oslobodiť od starých obmedzujúcich presvedčení, strachov, ktoré im už neslúžia. Uvoľnia sa im najrôznejšie fyzické a psychické bloky, oslobodia sa. Uvoľnením blokov si vyliečia zranenia z minulosti, začnú si uvedomovať sami seba, rastie ich sebavedomie, nachádzajú zmysel života, zharmonizuje sa ich organizmus, zlepšuje sa ich fyzické a psychické zdravie. Nachádzajú pocit istoty, bezpečia a dôvery v budúcnosť. Získajú iný pohľad na seba, na vzťahy, na svet. Dosahujú vyšší stav vedomia.

Je potrebné, aby sa na terapiu klient OBJEDNÁVAL SÁM prostredníctvom e-mailu: evadurisova@kvantovetvorenie.sk. (príp. SMS na č. t. +421 917 342 221).

Čo robiť po terapii?
Po terapii si treba všímať ZMENY, čo je iné vo vašom živote. Nemusia súvisieť s predmetom terapie.

Je práca v kvantovom poli bezpečná?
Áno je. Nejde o žiadne posielanie energie, ale návrat do prirodzeného stavu harmónie, zdravia a rovnováhy. Je vylúčené, aby sme touto prácou niekomu mohli ublížiť.
My neposielame žiadnu energiu. Vibráciami sa človek dostáva do svojich pôvodných nastavení harmónie a zdravia, do úplne prirodzeného stavu. Počas tohto procesu dochádza k rozpúšťaniu, uvoľňovaniu emočných aj iných blokov, ktoré bránia nastoleniu prirodzenej rovnováhy v tele.

Je možné touto technikou pomôcť každému, úplne všetkým v 100 % prípadoch?
Nie, záleží od klienta. Vedomie klienta je totiž súčasťou procesu.

U P O Z O R N E N I E :
Uvedená terapia nenahrádza lekársku starostlivosť! Je doplnkovou a preventívnou technikou. Neodporúčame vysádzať lieky, ktoré predpísal lekár!!!