Kurz KVET 1

Kurz Kvet 1 Vedomé tvorenie života

2-dňový zážitkový transformačný kurz

TERMÍNY:

Kurz KVET 1

Zvolen      13. – 14. 07. 2024 

Poprad     05. – 06. 10. 2024 

Piešťany   19. – 20. 10. 2024 

Košice     09. – 10. 11. 2024 – prihlasovanie bude spustené 3 mesiace vopred

Bratislava 07. – 08. 12. 2024- prihlasovanie bude spustené 3 mesiace vopred

Prosíme o trpezlivosť, zaevidovanie vašej prihlášky môže trvať 2 dni. Skontrolujte si prosím o 2 dni, či vám prišlo prijatie na kurz. 

Hoci sa záloha neplatí, prihláška je záväzná. Prihlášku prosím odošlite až v momente, keď ste pre daný termín  definitívne rozhodnutí. 

Dĺžka kurzu: 2 dni. Sobota: 09:00 h do 17:00 h, nedeľa 08:45 h do 16:30 h 

Cena kurzovné: 190 €

V  cene je kurzovné a skriptá.

Prípadné ubytovanie, stravu či dopravu si hradia účastníci sami, nie je v cene kurzu. 

Uzávierka prihlášok: týždeň pred kurzom.

Účasť: Len prihlásení účastníci

Tento kurz je bezpečný, avšak ak ste v štádiu akútnej psychickej traumy pod dohľadom psychiatra, je dobré aby ste s ním prekonzultovali, či je pre vás vhodný tento druh meditačne zameraného kurzu. Kurz nie je vhodný pre ľudí s poruchami osobnosti, napr. schyzofrénia, bipolárna porucha osobnosti a pod. Za svoj zdravotný stav nesiete plnú zodpovednosť. Kurz nenahrádza lekársku starostlivosť. O telo sa postará váš lekár a my sa budeme starať o dušu, aby sme jej pomohli oslobodiť sa.

Tehotné ženy som sa rozhodla na kurzy KVET nebrať. Nech si užívajú toto obdobie v  radostnom očakávaní dieťaťa. Transformovať svoj život odporúčam pred tehotenstvom alebo po narodení detí.

Cca 5 dní pred kurzom zasielame podrobný e-mail každému záväzne prihlásenému účastníkovi.

Popis kurzu – zrolujte dole pod týmto textom.

PRIHLÁŠKA

  Loading...

  Obsahom 2-dňového kurzu KVET 1 Vedomé tvorenie reality je veľa praktických cvičení a postupov zameraných na spiritualitu – otvorenie srdečného centra. Samotná Psychosomatika je vyučovaná od 2. stupňa.

  Výučba prebieha zážitkovou formou. Máte možnosť sa naučiť techniky a praktické postupy ako otvoriť srdce, aby ste žili svoje sny.

  Kurz je pre tých, ktorí sa rozhodli prijať zodpovednosť za svoj život, pre tých, ktorí sa rozhodli žiť kvalitný, plnohodnotný život. Našimi účastníkmi sú bežní ľudia, ako aj profesionáli. Je vhodný pre: terapeutov, lekárov, psychológov, fyzioterapeutov, masérov, liečiteľov, advokátov, učiteľov, profesorov, špeciálnych pedagógov, managerov, pracovníkov štátnej správy, podnikateľov, kozmetičky, veterinárov, záhradkárov, rodičov, starých rodičov.

  Vďaka technikám a metódam, ktoré sa na kurzoch KVET® naučíte môžete svojej práci dodať hĺbku, rozšíriť ju  a výrazne skvalitniť poskytované služby svojim klientom, nakoľko výrazne zvyšuje ich účinok. Vo vyšších kurzoch sa špecializujeme na psychosomatický prístup.

  Kurz vám umožní vzdať sa role obete a objaviť hĺbku, ktorá vás bude sprevádzať životom aj v tých najťažších chvíľach. Spoznáte, ako uzdraviť svoje telo a dušu, vyliečiť sa zo žiarlivosti, závislostí, vyliečiť problém s otehotnením, skvalitniť partnerstvo, vzťahy, pritiahnuť si hojnosť, prácu, ktorá človeka baví,  nájsť zmysel života, zlepšiť spánok, či rozvinúť mimoriadne schopnosti, intuíciu a duchovne rásť.

  Kurz KVET 1 umožňuje:

  – Nájsť vnútorný pokoj, prebudiť tie najhlbšie pocity vnútorného šťastia, radosti a blaženosti,

  – otvoriť sa nečakaným zázrakom

  – praktické postupy, ako rozvíjať svoje schopnosti a vedieť pomôcť sám sebe a svojim blízkym keď o to požiadajú

  – otvoriť sa vnútornej sile a zázrakom

  – Vyladenie sa na vysoké frekvencie. Tento stav vedomia spúšťa zmeny v životoch, ktoré sa predtým logickou formou nedali uskutočniť

  – pracovať so svojou mysľou a dosiahnuť  stav bez myšlienok

  – techniku “kvantovania” – otváranie srdca, čím dôjde k navýšeniu osobných vibrácií. V tomto stave vyššieho vedomia sa telo „resetuje“, vyplavujú sa emočné či fyzické bloky, čím dochádza k harmonizácii a veľakrát aj k spontánnemu uzdraveniu fyzického tela, psychiky, situácií. Je to stav bez pýchy. Stav pokory a úcty k celkovej existencii.

  – práca bez zámeru

  – “kvantovať” s čistým  zámerom, čo vnímam ako mimoriadne zásadné a nesmierne dôležité. Uvidíte sami, koľké chyby ste doteraz robili.

  – etické princípy

  – špeciálne cvičenia a techniky vyučované formou teória, ukážka, praktická práca

   

  Tento kurz  sa dotkne vášho srdca, prinesie do života viac lásky, radosti, pokoja, poznania, úcty. 

  Kvantové tvorenie KVET® vychádza z využitia jednoduchých základných princípov kvantovej fyziky a je prezentované jednoduchým zrozumiteľným spôsobom pre praktické využitie v bežnom živote na príkladoch z praxe. Osvojenie týchto postupov vedie k vyššiemu stavu vedomia, a práve VEDOMIE je rozhodujúce v celom procese tvorenia reality.

  Výučba prebieha cez cvičenia zážitkovou formou. Nejedná sa o žiadnu ezoteriku a nejde proti nikomu a ničomu. Naopak otvorené vedomie podporí to, v čo veríte, príp. čo používate (iné techniky).

  Uvedenú techniku neberte ako dogmu. Táto technika, ani nijaká iná nie je zázračná, ktorá by vyliečila všetkých a všetko! To čo vám môže zmeniť Váš život je práve VEDOMIE. Práve VEDOMIE zmení Vašu chorobu na zdravie. Práve VEDOMIE zmení prázdny život na plnohodnotný. Práve VEDOMIE zmení Vašu peňaženku z prázdnej na plnú. Práve úroveň Vášho vedomia tvorí Vašu realitu.

   

  Kurz je riešením aj pre ľudí, ktorí už majú informácie ako si správne priať a hovoria si podľa knižiek pozitívne afirmácie, ale nedokážu to prakticky žiť vo svojich životoch.  Vyladením na vysoké frekvencie umožňuje účastníkom navodiť vyšší stav vedomia a ten následne umožňuje zmeny v ich životoch, ktoré sa im dovtedy logickou formou nedali uskutočniť. V tomto stave dochádza k hlbokému uvoľneniu a harmonizácii.

   

  Dochádza k zmenám postojov, vnímania a tým k zmenám reality.

  Je vhodná pre všetkých dospelých ľudí, ktorí sú pripravení zmeniť svoj život.

  Táto metóda, ktorú je možné používať ako v duchovnej oblasti, tak i na fyzické telo či emócie, dokáže lekársku liečbu a vašu regeneráciu účinne podporiť.

   

  Pôsobí na úroveň mentálnu, emočnú, spirituálnu a tá ovplyvňuje fyzické telo.

  Vo vzdelávaní je možné pokračovať na ďalších stupňoch uvedených v spodnej časti tejto strany.

  U P O Z O R N E N I E:

  Uvedené techniky nenahrádzajú lekársku starostlivosť!  Sú doplnkovými a preventívnymi technikami. Neodporúčame vysádzať lieky, ktoré predpísal lekár!!!

   

  Pre koho je kurz vhodný?
  Pre všetkých nad 18 rokov, ktorí sú ochotní prevziať ZODPOVEDNOSŤ za svoj život. Pre tých, ktorí si chcú skvalitniť svoj život, žiť šťastne, radostne, v zdravom tele. Je veľmi nápomocný pre masérov, fyzioterapeutov, zdravotníckych pracovníkov, podnikateľov, pracovníkov, managerov, predajcov, motivátorov, športovcov, učiteľov, žiakov, rodičov, pre ľudí zdravých aj chorých, pre ľudí, ktorí majú teóriu pozitívnych želaní zvládnutú ale nedokážu to prakticky zaviesť do života a žiť.

   

  Pre koho kurz nie je vhodný? 

  Pre ľudí, ktorí nie sú ochotní prevziať zodpovednosť za svoj život.

   

  Aké problémy sa dajú touto technikou vyriešiť?

  Problémy s otehotnením, zdravotné problémy fyzického tela, akútne, poúrazové, psychické, so spánkom, nefunkčné vzťahy s rodičmi, deťmi, partnermi, pracovné vzťahy, problémy so zdravotným stavom detí, nespokojnosť so životom, pocit osamotenia, prázdnoty, nespokojnosť s prácou ktorá vás nebaví, problémy so strachmi, nezvládnuteľnými emóciami, pocitmi viny, fóbiami, závislosťami, či akákoľvek disharmónia.

  Čo je to kvantové pole?

  Kvantové pole je informačno-energetické pole, ktoré je okolo nás, aj v nás, prepája všetkých a všetko. Cez toto pole, ktoré predstavuje nekonečné množstvo možností, nachádza sa vo forme pravdepodobnostných vĺn si tvoríme svoju realitu. Toto pole reaguje na každú našu myšlienku a pocit a my si cez vibrácie pocitov zameraním pozornosti vyberáme jednu z možností a tá potom tvorí našu realitu.

  Je práca v kvantovom poli bezpečná?

  Áno je. Odporúčam pracovať sám so sebou.  Neposielame nikomu žiadnu energiu, pracujeme so svetlom a informáciami. Spúšťa sa v nás proces harmonizácie.  Navýšením vibrácií a prepísaním informačných vzorov sa človek dostáva do svojich pôvodných nastavení harmónie a zdravia, do úplne prirodzeného stavu. Počas tohto procesu dochádza k rozpúšťaniu, uvoľňovaniu emočných aj iných blokov, ktoré bránia nastoleniu harmónie.

  Dá sa touto technikou pomôcť úplne všetkým 100 % ľuďom?

  Nie. Záleží od klienta. Vedomie klienta je totižto súčasťou procesu.