Kurz Kvet 1

Dvojdňový kurz VEDOMÉ TVORENIE ŽIVOTA

TERMÍNY:

13. - 14. 07. 2019 Trenčín

26. - 27. 10. 2019 Nitra

09. - 10. 11. 2019 Bratislava 

16. - 17. 11. 2019 Martin 

Lektor:
Eva Ďurišová

Dĺžka kurzu:
2 dni od 9:00 h do 17:00 h s prestávkami, alebo od 10:00 h do 18:00 h s prestávkami (čas bude upresnený v pokynoch zaslaných prihláseným účastníkom)

Cena:
160 € (v cene je kurzovné+skriptá+pitný režim) Miesto je rezervované zaplatením zálohy vo výške 40 €. Doplatok 120 € sa platí na mieste. Bližšie info bude zaslané až po prijatí zálohy na náš účet.

Prípadné ubytovanie, stravu či dopravu si hradia účastníci sami, nie je v cene kurzu. 

Bližšie info:
e-mailom: evadurisova@kvantovetvorenie.sk  

Uzávierka prihlášok: týždeň pred kurzom!

Účasť: Len prihlásení účastníci

Maximálny počet účastníkov: 20

Týždeň pred kurzom zasielame podrobný e-mail každému záväzne prihlásenému účastníkovi.

PRIHLÁŠKA
Priezvisko a meno*
Tel.číslo:*
Rok narodenia:*
e-mailová adresa:*
Bydlisko (len mesto):*
Chcem ísť na kurz (vyberte si):*
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zásad spracovania osobných údajov*

Kurz KVET 1 - Vedomé tvorenie života

Na kurze sa máte možnosť naučiť:

 • transformovať svoj život, otvoriť svoje vedomie
 • prebudiť tie najhlbšie pocity vnútorného šťastia, radosti a blaženosti 
 • praktické postupy, ako rozvíjať svoje schopnosti a vedieť pomôcť sám sebe 

 • spoznať svoju vnútornú silu a múdrosť 

 • vyladiť sa na vysoké frekvencie, ktoré umožňujú navodiť vyšší stav vedomia a ten spúšťa zmeny v životoch, ktoré sa predtým logickou formou nedali uskutočniť
 • pracovať so svojou mysľou a dosiahnuť veľmi rýchlo stav bez myšlienok
 • vnímať čo je to vedomie a ako ho láskyplne otvoriť
 • techniku 2 bodov – otváranie srdca, čím dôjde k navýšeniu osobných vibrácií. V tomto stave vyššieho vedomia sa telo „resetuje“, vyplavujú sa emočné či fyzické bloky, čím dochádza k harmonizácii a veľakrát aj k spontánnemu uzdraveniu fyzického tela, psychiky, situácií. Je to stav bez pýchy. Stav pokory a úcty k celkovej existencii. 
 • techniku "Ničoho"
 • ako pracovať s "čistým" zámerom, čo vnímam ako mimoriadne zásadné a nesmierne dôležité. Uvidíte sami, koľké chyby ste doteraz robili. 
 • etické princípy
 • niekoľko špeciálnych cvičení a techník vyučovaných formou teória, ukážka, praktická práca 
 • cestovanie v čase - prax. Túto techniku vyučujem formou praktického " liečenia" priamo pred účastníkmi na dobrovoľníkovi, čím u neho dochádza k liečeniu blokov nielen z tohto života, ale pokiaľ je to potrebné aj z hlbšej minulosti. 
 • práca na diaľku - prax
 • práca v informačno-energetickom poli s vodou a neživými predmetmi - teória + prax
 • harmonizácia objektu, domu, izby, pracoviska – teória + prax 

Tento kurz  sa dotkne vášho srdca, prinesie do života viac lásky,  radosti, pokoja, poznania, úcty. 

Kvantové tvorenie KVET vychádza z využitia jednoduchých základných princípov kvantovej fyziky a je prezentované jednoduchým zrozumiteľným spôsobom pre praktické využitie v bežnom živote na príkladoch z praxe. Osvojenie týchto postupov vedie k vyššiemu stavu vedomia, a práve VEDOMIE je rozhodujúce v celom procese tvorenia reality. 

Výučba prebieha cez cvičenia zážitkovou formou. Nejedná sa o žiadnu ezoteriku a nejde proti nikomu a ničomu. Naopak otvorené vedomie podporí to, v čo veríte, príp. čo používate (iné techniky).

Uvedenú techniku neberte ako dogmu. Táto technika, ani nijaká iná nie je zázračná, ktorá by vyliečila všetkých a všetko! To čo vám môže zmeniť Váš život je práve VEDOMIE. Práve VEDOMIE zmení Vašu chorobu na zdravie. Práve VEDOMIE zmení prázdny život na plnohodnotný. Práve VEDOMIE zmení Vašu peňaženku z prázdnej na plnú. Práve úroveň Vášho vedomia tvorí Vašu realitu. 

Kurz je riešením aj pre ľudí, ktorí už majú informácie ako si správne priať a hovoria si podľa knižiek pozitívne afirmácie, ale nedokážu to prakticky žiť vo svojich životoch.  Vyladením na vysoké frekvencie umožňuje účastníkom navodiť vyšší stav vedomia a ten následne umožňuje zmeny v ich životoch, ktoré sa im dovtedy logickou formou nedali uskutočniť. V tomto stave dochádza k hlbokému uvoľneniu a harmonizácii.

Dochádza k zmenám postojov, vnímania a tým k zmenám reality.

Je vhodná pre všetkých dospelých ľudí, ktorí sú pripravení zmeniť svoj život. 

Táto metóda, ktorú je možné používať ako v duchovnej oblasti, tak i na fyzické telo či emócie, dokáže lekársku liečbu a vašu regeneráciu účinne podporiť.

Pôsobí na úroveň mentálnu, emočnú, spirituálnu a tá ovplyvňuje fyzické telo. 

Počet účastníkov je limitovaný.

Pokračovacie kurzy:

KVET 2 Transformácia strachov a podvedomých programov

KVET 3 Čistenie podvedomia

7-dňový meditačný seminár Zamiluj sa do života

Certifikovaný kurz Psychosomatika a spiritualita

 

U P O Z O R N E N I E:

Uvedené techniky nenahrádzajú lekársku starostlivosť!  Sú doplnkovými a preventívnymi technikami. Neodporúčame vysádzať lieky, ktoré predpísal lekár!!!

Pre koho je kurz vhodný?
Pre všetkých nad 18 rokov, ktorí si chcú skvalitniť svoj život, žiť šťastne, radostne, v zdravom tele. Je veľmi nápomocný pre masérov, fyzioterapeutov, zdravotníckych pracovníkov, podnikateľov, pracovníkov, managerov, predajcov, motivátorov, športovcov, učiteľov, žiakov, rodičov, pre ľudí zdravých aj chorých, pre ľudí, ktorí majú teóriu pozitívnych želaní zvládnutú ale nedokážu to prakticky zaviesť do života a žiť.

Pre koho kurz nie je vhodný?  

Pre ľudí, ktorí nie sú ochotní prevziať zodpovednosť za svoj život. 

Aké problémy sa dajú touto technikou vyriešiť?
Problémy s otehotnením, fyzické, psychické, vzťahové, finančné, práca, podnikanie, strachy, fóbie, či akákoľvek disharmónia. 

Čo je to kvantové pole?
Kvantové pole je informačno-energetické pole, ktoré je okolo nás, aj v nás, prepája všetkých a všetko. Cez toto pole, ktoré predstavuje nekonečné množstvo možností, nachádza sa vo forme pravdepodobnostných vĺn si tvoríme svoju realitu. Toto pole reaguje na každú našu myšlienku a pocit a my si cez vibrácie pocitov zameraním pozornosti vyberáme jednu z možností a tá potom tvorí našu realitu.

Je práca v kvantovom poli bezpečná?
Áno je.  Neposielame nikomu žiadnu energiu, pracujeme so svetlom a informáciami. Navýšením vibrácií a prepísaním informačných vzorov sa klient dostáva do svojich pôvodných nastavení harmónie a zdravia, do úplne prirodzeného stavu. Počas tohto procesu dochádza k rozpúšťaniu, uvoľňovaniu emočných aj iných blokov, ktoré bránia nastoleniu harmónie.

Dá sa touto technikou pomôcť úplne všetkým 100 % ľuďom?
Nie. Záleží od klienta. Vedomie klienta je totižto súčasťou procesu.

 

16. - 17. 11. 2019  Martin, Turčianska knižnica v Martine,Divadelná 4619/5, posch.1