KVET 5  Psychosomatika a spiritualita I.

5 – dňový transformačný pobytový kurz v prírode

TERMÍNY:

Termín: 14. – 18. 10. 2020 (5 dní)

Miesto: horský hotel Magura Chvojnica (pri Prievidzi)

Začiatok 14. 10. 2020 o 17:00 h. Končíme 18. 10. 2020 o 14:00 h. Je nutné byť na celom pobyte, nie je možné ho skracovať.

Cenazáloha 200 €. Pri včasnej platbe do 30. 09. 2020 je záloha 160 €. 

Doplatok vo výške 300 € sa platí na mieste + cena za stravu a ubytovanie sa platí priamo ubytovaciemu zariadeniu na mieste vo výške cca 140 €. 

Účasť:Len prihlásení účastníci.

Uzávierka prihlášok: 2 týždne pred kurzom. 

10 dní pred pobytovým kurzom zasielam podrobný e-mail každému záväzne prihlásenému účastníkovi. 

V texte nižšie si prosím starostlivo prečítajte všetky informácie. Prípadné otázky nám napíšte cez e-mail evadurisova@kvantovetvorenie.sk

PRIHLÁŠKA

5-dňový kurz Psychosomatika a spiritualita I.

Pre koho je kurz určený

  • Pre absolventov KVET 1, KVET 2, KVET 3, KVET 4 Zamiluj sa do života.
  • Pre tých čo neužívajú antidepresíva, netrpia žiadnou vážnou psychickou chorobou, nie sú závislí na alkohole či drogách

Ponúka:

  • Autorský terapeutický výcvik so psychosomatickým prístupom.  Pri nástupe dostávate podrobné skriptá.
  • Odovzdanie veľmi cenných skúseností z mojej praxe.

OBSAH kurzu Psychosomatika a spiritualita I:

–   Psychosomatický prístup. Rozvíjanie praktických zručností ako nájsť skutočnú príčinu zdravotného či iného problému a transformovať ju.

–   Oblasti, ktoré budeme transformovať:

  • Partnerstvo – rozchod. Ťažký rozchod je takou malou smrťou. Smrťou vzťahu ktorá má nesmierne deštrukčný dopad na psychiku.  
  • Žiarlivosť (súrodenecká, kolegovská, partnerská)
  • Smrť. Potrat. Strach zo smrti.

-Dočistenie svojich negatívnych programov. Až keď sme my sami dostatočne vyčistení, môžeme pomáhať druhým. (Praktická práca vo dvojiciach.)-

-Ako pracovať s našimi najbližšími, s našimi dospelými deťmi, pokiaľ o to požiadajú. Praktické ukážky pri dodržaní etického princípu. Práca s príbuzným sa líši od práce s cudzím človekom.

-Hlboké vedené meditácie, zážitkové cvičenia, čchi-kung, tai-chi, hudba, tanec.

Program kurzu prebieha od 8:00 h do 20:00 h (21:00 h)

 

Uvedené kurzy nenahrádzajú lekársku starostlivosť. O telo sa postará váš lekár a my sa budeme starať o dušu, aby sme jej pomohli oslobodiť sa. 

 

ZMLUVNÉ PODMIENKY

Pre rezerváciu vášho miesta je potrebné zaplatiť zálohu za kurz  vopred na účet. Pokiaľ túto platbu neobdržíme, miesto rezervované nemáte a budeme vás evidovať ako náhradníka. Obdržanie sumy na náš účet vám potvrdíme e-mailom.

STORNO

V prípade zrušenia vašej účasti viac ako 30 dní pred začatím seminára je účtovaný storno poplatok vo výške 40 €.

V prípade zrušenia vašej účasti 2 – 30 dní pre začatím seminára, je účtovný storno poplatok vo výške 70 €.

V prípade zrušenia vašej účasti 24 hodín pred začatím kurzu, je účtovaný storno poplatok vo výške celej zaplatenej čiastky.

Čiastka bude účastníkovi vrátená najneskôr do 30 dní po obdržaní e-mailu o zrušení objednávky kurzu.

Od prvého dňa začatia kurzu, v jeho priebehu alebo po jeho skončení odpadá akýkoľvek nárok na vrátenie zaplateného kurzovného. Zaplatená suma je nevratná a stáva sa zmluvnou pokutou.

Pokračovacie kurzy:

MENU