KVET 5

KVET 5  Psychosomatika a spiritualita I.

5 – dňový pokročilý transformačný kurz

TERMÍNY:

Pre kurz KVET 5 otváram mimoriadne v r. 2023 až dva termíny

09. – 13. 08. 2023 Modra – Harmónia

Začiatok v stredu o 17:00 h. Končíme v nedeľu o 15:00 h. Je nutné byť na celom pobyte, nie je možné ho skracovať.

Cena kurzu: 550 € + cena za stravu a ubytovanie sa platí priamo ubytovaciemu zariadeniu na mieste vo výške 184 €.

Účasť: Len prihlásení účastníci.

Uzávierka prihlášok:  3 týždne pred kurzom 

7 dní pred pobytovým kurzom zasielam podrobný e-mail každému záväzne prihlásenému účastníkovi. 

V texte nižšie si prosím starostlivo prečítajte všetky informácie. Prípadné otázky nám napíšte cez e-mail evadurisova@kvantovetvorenie.sk

27. – 31. 08. 2023 Stará Lesná (je tam štátny sviatok, tak len 3 dni voľna si treba vybaviť )

PRIHLÁŠKA

  Loading...

  5-dňový pokročilý kurz Psychosomatika a spiritualita I. ponúka v nádhernej prírode:

  -autorský výcvik so psychosomatickým prístupom

  -silné zážitkové transformačné procesy a ceremónie

  -odovzdanie veľmi cenných skúseností z praxe lektorky

   

  Pre koho je určený:

  Je určený pre absolventov týchto predchádzajúcich stupňov: KVET 1 + KVET 2 + KVET 3 + KVET 4

   

  OBSAH kurzu Psychosomatika a spiritualita I:

  –   Psychosomatický prístup. Rozvíjanie praktických zručností ako nájsť skutočnú príčinu zdravotného či iného problému a transformovať ju. Praktická práca vedenia práce s klientom. 

  –   Partnerstvo. Transformácia rozchodu. Ťažký rozchod je takou malou smrťou. Smrťou vzťahu ktorá má nesmierne deštrukčný dopad na psychiku.  Rituál rozdelenie energií po rozvode, rozchode.

  – Žiarlivosť medzi súrodencami, kolegami, partnermi, kamarátmi

  -Smrť. Potrat. Prekonanie strachu zo smrti, aby už nad tebou nemal moc, pretože nespracovaná smrť je jedna z najčastejších príčin choroby fyzickej či duševnej, strádania, chudoby, nešťastia, nepriazne osudu.

  –   Transformácia ďalších  svojich negatívnych programov. Až keď my sami máme dostatočne preliečenú svoju minulosť, môžeme pomáhať druhým. (Praktická práca vo dvojiciach.)

  -Ako pracovať s našimi najbližšími, s našimi dospelými deťmi, pokiaľ o to požiadajú. Praktické ukážky pri dodržaní etického princípu. Práca s príbuzným sa líši od práce s cudzím človekom.

  -Hlboké vedené meditácie, zážitkové cvičenia, čchi-kung

  Program kurzu prebieha od 8:00 h do 20:00 h (21:00 h)

  Uvedené kurzy nenahrádzajú lekársku starostlivosť. O telo sa postará váš lekár a my sa budeme starať o dušu, aby sme jej pomohli oslobodiť sa. 

  V tomto období sa záloha na kurz neplatí. Tým pádom neplatia ani tieto zmluvné podmienky.

  ZMLUVNÉ PODMIENKY

  Pre rezerváciu vášho miesta je potrebné zaplatiť zálohu za kurz  vopred na účet. Pokiaľ túto platbu neobdržíme, miesto rezervované nemáte a budeme vás evidovať ako náhradníka. Obdržanie sumy na náš účet vám potvrdíme e-mailom.

  STORNO

  V prípade zrušenia vašej účasti viac ako 30 dní pred začatím seminára je účtovaný storno poplatok vo výške 40 €.

  V prípade zrušenia vašej účasti 2 – 30 dní pre začatím seminára, je účtovný storno poplatok vo výške 70 €.

  V prípade zrušenia vašej účasti 24 hodín pred začatím kurzu, je účtovaný storno poplatok vo výške celej zaplatenej čiastky.

  Čiastka bude účastníkovi vrátená najneskôr do 30 dní po obdržaní e-mailu o zrušení objednávky kurzu.

  Od prvého dňa začatia kurzu, v jeho priebehu alebo po jeho skončení odpadá akýkoľvek nárok na vrátenie zaplateného kurzovného. Zaplatená suma je nevratná a stáva sa zmluvnou pokutou.

  Pokračovacie kurzy:

  KVET 5 Psychosomatika a spiritualita I-cover