Psychosomatika a spiritualita

5 - dňový certifikovaný kurz v prírode

TERMÍNY:

9. - 13. 10. 2019 Lesná Záhrada (pri Senci)

Začiatok streda o 17:00 h. Koniec nedeľa o 14:00 h

Je nutné byť na celom pobyte, nie je možné ho skracovať.

Lektor: Eva Ďurišová

Cena: Pri platbe do 09. 07. 2019 je záloha 100 €

Pri platbe do 09. 08. 2019 je záloha 120 €   

Pri platbe po 09. 08. 2019 je záloha  140 €

Doplatok vo výške 550 € sa platí na mieste. 

Účasť: Len prihlásení účastníci.

Uzávierka prihlášok: týždeň pred kurzom

2 týždne pred pobytovým seminárom zasielame podrobný e-mail každému nahlásenému účastníkovi.

Podrobný popis seminára:
v texte nižšie si prosím starostlivo prečítajte všetky informácie. Prípadné otázky nám napíšte prosím cez e-mail evadurisova@kvantovetvorenie.sk

PRIHLÁŠKA

 

Priezvisko a meno*
Tel.číslo:*
Rok narodenia:*
e-mailová adresa:*
Bydlisko (len mesto):*
Chcem ísť na kurz (vyberte si):*
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zásad spracovania osobných údajov*

Psychosomatika a spiritualita ukončený certifikátom

Pre koho je kurz určený

 • Pre absolventov KVET 1, KVET 2, KVET 3 a týždenného seminára Zamiluj sa do života.
 • Pre tých čo neužívajú antidepresíva, netrpia žiadnou vážnou psychickou chorobou, nie sú závislí na alkohole či drogách

Ponúka:

 • Autorský terapeutický výcvik práce s klientom v procese transformácie.  
 • Odovzdanie veľmi cenných skúseností z mojej praxe.
 • Možnosť byť asistentom na kurze KVET 3 a následnom certifikovanom kurze.
 • Certifikát, ktorý je osvedčením o absolvovaní kurzov a tréningov kvantového tvorenia a psychosomatiky.

 

OBSAH:

 • Rozvíjanie praktických zručností práce s klientom, nájdenie podvedomého programu a jeho vyčistenie.
 • Praktická práca vo dvojiciach. Dočistenie svojich negatívnych programov. 
 • Psychosomatický prístup.
 • Odblokovanie oblastí:
 • Prenatál, narodenie, prvé roky života
 • trauma pretože neliečená trauma si vyberá v našom živote vysokú daň
 • žiarlivosť (súrodenecká, kolegovská, partnerská)
 • neplodnosť
 • úmrtie, potrat, strach zo smrti
 • karma, kliatby
 • hojnosť – peniaze
 • Rozvíjanie zvedomenia cez intuíciu, rozvíjanie schopnosti sprevádzať klienta procesom vedomého pochopenia.
 • Výcvik práce s klientom, s matkou dieťaťa.
 • Ako pracovať s našimi dospelými deťmi, pokiaľ o to požiadajú. Praktické ukážky pri dodržaní etického princípu. Práca s príbuzným sa líši od práce s cudzím človekom.
 • Ďalší postup ako vytiahnuť programy skryté v podvedomí ktoré negujú vaše zámery. Zbavenie sa lipnutia. Pretože na čom nám veľmi záleží to sa nám nie a nie splniť. Neutralizovať pocit „záleží mi na tom“
 • Ďalšie doplňujúce techniky ako pracovať so sebou samým. Praktické ukážky čistenia svojich programov.
 • Ďalšie prekročenie svojich doterajších hraníc, cvičenia v skupine.
 • Zásady práce s klientom na osobných konzultáciách, založenie živnosti. 
 • Meditácie, tanec, hudba.

Podmienky:

Zúčastniť sa celého kurzu od začiatku do konca. Nie je možné ho skracovať.

Žiaden alkohol, ani žiadne drogy. Odporúčame nepiť alkohol minimálne 2 dni pred kurzom.

Žiadna elektronika – do meditačnej miestnosti nie je dovolené nosiť žiadnu elektroniku.

 

Cena a platba:

Záloha za kurz sa platí  vopred na účet, doplatok sa platí na mieste. 

Po odoslaní prihlášky vám prídu platobné údaje na váš e-mail. 

Uzávierka prihlášok je 2 týždne pred kurzom.

Miesto na kurze je záväzne rezervované až v okamihu pripísania platby za kurz na náš účet. 

Po prijatí uvedenej sumy na účet ti zašleme potvrdzujúci email o prijatí platby a o rezervácii miesta na kurz.

Zaplatením zálohy súhlasíš so zásadami ochrany osobných údajov. 

https://kvantovetvorenie.sk/osobne-udaje/

a so zmluvnými podmienkami:

 

ZMLUVNÉ PODMIENKY

 Pre rezerváciu vášho miesta je potrebné zaplatiť zálohu za kurz  vopred na účet. Pokiaľ túto platbu neobdržíme, miesto rezervované nemáte a budeme vás evidovať ako náhradníka. Obdržanie sumy na náš účet vám potvrdíme e-mailom.

STORNO

V prípade zrušenia vašej účasti viac ako 60 dní pred začatím seminára je účtovaný storno poplatok vo výške 40 €.   

V prípade zrušenia vašej účasti 30 – 60 dní pre začatím seminára, je účtovný storno poplatok vo výške 60 €.

V prípade zrušenia vašej účasti 1 - 30 dní pred začatím kurzu, je účtovaný storno poplatok vo výške 100 €.

V prípade zrušenia vašej účasti 24 hodín  pred začatím kurzu, je účtovaný storno poplatok vo výške celej sumy zaplateného kurzu.  

 

Od prvého dňa začatia kurzu, v jeho priebehu alebo po jeho skončení odpadá akýkoľvek nárok na vrátenie zaplateného kurzovného. Zaplatená suma je nevratná a stáva sa zmluvnou pokutou.

 

Čiastka bude účastníkovi vrátená najneskôr do 30 dní po obdržaní e-mailu o zrušení objednávky kurzu.

Eva Ďurišová