Sila sebalásky

Sila sebalásky

4-dňový seminár

Sila sebalásky

TERMÍNY:

Javorie 04. – 07. 07. 2024

Začíname 04. 07. 2024 o 18:00 h

Končíme 07. 07. 2024 o 13:00 h

(Na uvedený termín si nemusíte brať voľno nakoľko seminár začína vo štvrtok o 18:00 h a v piatok je štátny sviatok.)

Prijímame prihlášky účastníkov ktorí absolvovali minimálne kurz KVET 1.

Cena seminára: 250 € + cena za stravu a ubytovanie sa platí priamo ubytovaciemu zariadeniu na mieste vo výške cca 150 €.

Tvoje miesto je rezervované po zaplatení nevratnej zálohy 200 €.

Účasť: Prihlásení účastníci

Uzávierka prihlášok:  2 týždne pred kurzom.

7- 10 dní pred pobytovým kurzom zasielam podrobný e-mail každému záväzne prihlásenému účastníkovi.

V texte nižšie si prosím starostlivo prečítajte všetky informácie. Prípadné otázky nám napíšte cez e-mail evadurisova@kvantovetvorenie.sk

Storno podmienky sú uvedené dole.uvedené dole.

 

PRIHLÁŠKA

  Loading...

  Milá žena, milý muž, pozývam ťa na silný zážitkový seminár: Sila sebalásky.

  Kvalita všetkých našich vzťahov je priamo úmerná vzťahu k sebe samému. Sebaláske, sebahodnote, sebaúcte, sebaistote.

  Čaká ťa krásna cesta hlbokého prijatia seba samého. Liečenia vzťahu samého so sebou. Ponúka možnosť nasýtiť tvoju dušu láskou k sebe, zvýšiť sebadôveru,  úctu k sebe i k iným. Cez silné zážitkové cvičenia nastaviť svoje hranice, uzdraviť ich a odkomunikovať ostatným.

  Umožní ti prepojiť sa so svojimi pocitmi a potrebami, získať láskavý a úctivý prístup ku svojmu telu. Je to krásna cesta k sebe.

  Seminár Sila sebelásky je určený pre ženy a mužov, ktorí absolvovali minimálne kurz KVET 1.

   

  Obsah:

  – ako si vybudovať zdravý vzťah k sebe

  – hlboké prijatie seba samého

  – obnova schopnosti vnímať seba samého

  – hranice, ich uzdravenie a opätovné vytvorenie – silné sebapoznávacie zážitkové cvičenie, somatika

  – spojenie sa s telom – pocity a potreby

  – prijatie svojho tela – silné sebapoznávacie zážitkové cvičenie, somatika

  – sebaúcta, sebahodnota, sebaistota

   

  Transformácia prebieha prostredníctvom:

  -„kvantovanie“

  – jemná práca s dychom a múdrosťou tela

  – ozdravný proces cez terapeutický dych

  – vedené liečivé meditácie

  – zážitkové cvičenia

  – čchi-kung, taichi

  – meditácia s hudbou v pohybe

  – ecstatic dance

   

  Na tomto seminári pracujeme cez telo. Nepracujeme tu s technikou KVET® so psychosomatickým prístupom, nehľadáme príčiny problémov v minulosti. Tomu sa venujeme na kurze KVET 3, 5, 6, 7, 8.

   

  Zo srdca ti prajem, nech ti tento seminár výrazne skvalitní tvoj život. Nech ti prinesie do každého tvojho dňa radosť, lásku a chuť žiť tu a teraz vo svojom tele, aby si si vedel nastavovať zdravé hranice a miloval sám seba bezpodmienečne.

  Celým 4 – dňovým seminárom vás bude sprevádzať Eva Ďurišová.

  S klientami pracuje od roku 2012. Špecializuje sa na vzťahy, prácu s emóciami a podvedomými programami, pomáha ľuďom odhaľovať príčiny ich problémov. Na choroby sa pozerá cez psychosomatický prístup, keďže telo a duša sú prepojené.

  Je lektorkou a zakladateľkou 2- ročnej Školy Psychosomatiky a spirituality, ktorá obsahuje šesť stupňov živých fyzických transformačných kurzov, na ktorých klienti prechádzajú hlbokými zmenami a uzdravovacími procesmi.

  S láskou pre vás vytvorila Eva Ďurišová

  Zakladateľka a lektorka 2 – ročnej Školy Psychosomatiky a spirituality
  evadurisova@kvantovetvorenie.sk

   

  STORNO

  Zaplatená záloha 200 € je zároveň storno poplatkom.