Vnútorná sila, vzťahy a psychosomatika

VNÚTORNÁ SILA, vzťahy a psychosomatika

V tejto 48 minútovej video prednáške sa venujem témam:

  • vyliečenie sa z choroby (samoliečenie)
  • vyliečenie dieťaťa cez matku
  • žiarlivosť, partnerstvo
  • ako strachy a nepríjemné emócie ovplyvňujú život
  • závislosti
  • vytúžené tehotenstvo
  • možnosti duchovného rastu, zázrakov a celková zmena života

Vysvetľujem, ako podvedomé programy z detstva vibračne ovplyvňujú váš každodenný život, hoci si to vôbec neuvedomujete.

Uvádzam príbehy bežných ľudí, ktorí prešli silnou osobnou zmenou a dokázali rozvinúť schopnosti o ktorých ani netušili že v sebe majú.

V druhej časti videa vás sprevádzam procesom spojenia sa so svojim vnútorným svetom cez srdce, navýšením vibrácií.

Ďakujem vám. Eva Ďurišová