Zažila som niečo neskutočné

, ,

„Ja by som chcela povedať ako som sa sem na tento seminár Zamiluj sa do života dostala. Minulý rok som začala s kurzami KVET 1, KVET 2, KVET 3. KVET 1 nás vyniesol do výšok, boli sme nadšení, dvojka bola už o negatívnych emóciách, tak sme sa troška pribrzdili, uzemnili, a potom sme šli na trojku a tam už išlo fakt do tvrdej roboty. Ja som mala pocit, že KVET 3 je finále a zrazu sa ponúklo ďalšie riešenie: Zamiluj sa do života. Svoj vnútorný hlas som chcela spoznať, svoje vnútorné vedenie. Vedela som, že také niečo existuje. Veľa čítam, pracujem na sebe, a už som mala pocit, že som v podstate dosiahla toho veľmi veľa, a už som si ani nevedela predstaviť, kam by sa ešte toto mohlo posunúť. A tu sa to stalo. To ticho ma tam konečne dostalo. Ja som doma nebola schopná sa do takého ticha, do takého pokoja dostať. Bola som aj v r. 2016 v Ekvádore za šamanom. Tam som sa dostala do určitého ticha. V meditácii som išla aj za tú bolesť, ako mi Evička odporučila. Odmenou mi bolo to, čo som zažila v pondelok a utorok. To bola odmena za to, že som bola 2 dni v tichu a mohla som ísť čo najhlbšie do seba, do takého ticha, kde idem vlastne za hranice svojich možností. Vďačím Evičke, poznaniu a jednote s vami. Ďakujem daru ktorý sa mi dostal. Zažila som niečo neskutočné, čo ste aj videli. Prúd vĺn, ktoré stúpali a určitým spôsobom sa formovali nemala som myšlienky, nemala som predstavy, udržiavala som to prázdno. Toto je tak prirodzené – dosiahnuť to meditáciou v tichu. Je to v nás, potrebujeme v tom len vytrvať. Ideme po stupienkoch, Jednotka, dvojka, KVET 3 bol ďalej. A tento týždenný seminár bol ešte ďalej. Ten zážitok čo som zažila a aj zážitky ostatných sú neskutočné veci. A ja len v nemom úžase zíram, wau, aj také niečo je možné? Iveta“ po seminári Zamiluj sa do života.