Vzácny nástroj

, ,

„Posledné 2 hodiny mi ubehli veľmi rýchlo, pretože som ich využil na veľmi hlboké a zároveň krásne čistenie a chcem sa s Tebou podeliť o to, čo som prežil.
Šlo o moje pracovné ciele. Zistil som, že ma tam niečo blokuje, že je tam určitý rozpor, niečo, čo mi nedá pohnúť sa a tak som sa rozhodol na to pozrieť cez postup KVET-u 3.
Dostalo ma to až ku otcovi a nášmu vzťahu. To najdôležitejšie a najsilnejšie uvedomenie bolo – vždy som mal strach priblížiť plne ku otcovi srdcom, lebo som sa bál, ako to zoberú starí rodičia, s ktorými sme bývali. Čiže vždy som mal akoby podvedomú kontrolu, v podstate strach, či sa priveľmi láskou voči otcovi neprejavím. Toto si uvedomiť bola fakt „pecka“. A bolo toho oveľa viac.
Evička, dovolil som si nafotiť a poslať Ti do prílohy to, čo som si zapísal do zošita, lebo sú to naozaj úžasné veci. Verím, že Ťa tým nezaťažím, a že aj tento príbeh poteší tvoje srdce, dušu. Ďakujem Najvyššiemu za Teba, za požehnanie, ktoré skrze Teba preteká ku nám, ďakujem za ten vzácny nástroj KVET-ov, či skôr za vzácnu perlu, ktorú nám kladieš do rúk, pričom nechávaš na nás, ako s ňou naložíme. Moja skúsenosť je, že mi prináša nesmierny úžitok.
Ďakujem Ti za to zo srdca. Ján.”