Po prednáške

, ,

„Vaša prednáška v Novom Meste n.V. vo mne zanechala veľmi veľký dojem. Impozantný – je snáď výstižný prívlastok.
Som tá, ktorá sa pýtala zopár otázok na záver a vyzvala ste ma povedať nahlas to nádherné – LÁSKA.
Zaujímalo ma, koľko trvalo, kým ste sa dopracovali k poznaniu KVETu a odovzdávaniu tohto poznania. Dôvodom otázky bolo, že aj ja putujem cestou poznávania tiež asi 20 rokov a vo Vašej prednáške som našla veľmi veľa – odrazu mi všetky puzzle zapadli do jedného komplexného obrazu. To 20 ročné poznávanie, učenie sa, kurzy, veľa naštudovaných kníh a praktizovania – všetky majú spoločnú paralelu: Lásku, Odpúšťanie, Poďakovanie, Prijatie, Odprosenie, Pokoru, Slobodu…
Ďakujem, Viera“