Našla som znovu v sebe život

, ,

“Nikdy som to tak nevnímala ako tu na tomto seminári, ako je každý jeden človek jedinečný. Ale fakt. Všetci sú pekní. Úplne. Našla som tu ľudí pri ktorých som mohla byť sama sebou, lebo v tom bežnom živote sa človek tak zakuklí, bojí sa, čo tí druhí. A tu ma ľudia prijali takú, aká som.

Našla som tu znovu v sebe ŽIVOT, to bláznovstvo, to všetko, čo je vo mne. Prijala som sa taká aká som. Doteraz som to v sebe potláčala. Nechcela som sa prejaviť. Za to ďakujem všetkým. Mám veľmi dobrý pocit.

Simona”