Ďakujem za liečivý proces

, ,

Ďakujem za liečivý proces, ktorý si vo mne (v nás) vyvolala. Andrej. “ Po kurze KVET 2