PRE FIRMY

Kurzy

Prvé  transformačné kurzy  PRE FIRMY už mám úspešne za sebou. Jednalo sa o výrobnú firmu kde kurz prebiehal zvlášť pre  vysoký management a zvlášť stredný management, ktorí pracujú pod tlakom a práve s týmto sa dá pracovať VEDOME. 

Firma si ma našla na internete  a poprosila ma urobiť kurz kvantového tvorenia v ich podniku s tým, že ich vysoký management už má za sebou množstvo školení pre managerov, ale to už nechcú. Chcú niečo iné.

 

To iné dopadlo veľmi dobre a na základe tejto skúsenosti zverejňujem a sprístupňujem túto možnosť aj iným firmám či už pre vysoký management, alebo celé pracovné kolektívy na všetkých pracovných pozíciách.

 

Bližšie info a vaše požiadavky, čo vo vašej firme viazne, nefunguje a čo chcete zlepšiť mi môžete napísať na e-mail: evadurisova@kvantovetvorenie.sk, kde si následne dohodneme telefonický hovor a podrobnosti.

Kontaktný formulár

Čo môžete dosiahnuť?

 • Využitie svojho potenciálu naplno
 • Zlepšenie vzťahov na pracovisku
 • Odolnosť voči tlaku, stresu, harmonizácia
 • Mentálne nastavenia mysle
 • Zvýšenie koncentrácie v práci
 • Načerpanie tvorivej energie
 • Nový radostný vzťah k životu
 • Negatívne postoje transformovať na pozitívne v stave otvoreného vedomia
 • Rozvíjanie schopností úspešne napredovať vo svojich víziách a dosahovaní cieľov
 • Väčšiu prosperitu

Transformácia vedomia má mimo iného tieto benefity:

 • Pokojný spánok
 • Vnútorná rovnováha
 • Duševné zdravie
 • Fyzické zdravie
 • Zlepšenie rodinných vzťahov a vzťahu samého so sebou

Eva Ďurišová

MENU