Otvorenosť

, ,

„Ja som bol skôr introvertný človek. A málokomu som povedal to čo som zažil, neotvoril som sa. Včera to bolo iné. Úplne prirodzene som povedal o mojich zážitkoch osobe, ktorá nepatrí do môjho najbližšieho okruhu. A ona so záujmom reagovala. Ivan“ po kurze KVET 1.