Ohováranie

, ,

„Ja pracujem vo firme, kde sme veľký kolektív, všetci ohovárajú jeden druhého a toto sa tu deje denne, stále. Včera som tam na chvíľu prišla, stretla som sa s kolegyňou a už sa to začalo: … ten je taký a onaký…. ten toto spravil…. tá toto nespravila….. A ja som mala pocit, že už nemám potrebu toto vôbec riešiť. Pre mňa už tú takéto rozhovory zbytočné. Nemala som potrebu sa do tohto zapájať. Hanka.“