Hlboký zážitok

, ,

„Úprimne Ti ďakujem za hlboký zážitok a prežité spoločné chvíle.
Otvorilo sa mi nielen srdce ale aj oči, naozaj vidím skutočnosti úplne inak, prirodzenejšie, ľahšie.
Budem sa tešiť na niektorom z nasledujúcich kurzov. Katarína.“ po kurze KVET 1