Biznis

, ,

„Biznis, do ktorého som prišiel pár mesiacov pred návštevou kurzu KVET 1 bol v stave že som nevedel, či ten projekt prežije alebo nie. Včera som fakturoval za celý rok, takže to je super.