Zmeniť svet znamená zmeniť seba

Eva Ďurišová

 

Autorka a lektorka kurzov Kvantové tvorenie - KVET.

Vedie obľúbené kurzy po celej SR, pomáha ľuďom pracovať so svojou mysľou, pocitmi, emóciami cez to najsilnejšie čo v sebe máme - cez hlboký CIT. 

 

Absolvovala veľa vzdelávacích aktivít, certifikovaných kurzov u zahraničných i našich lektorov, seminárov zameraných na vedomú prácu na sebe, cvičenia a výcviky.

POZNANIE z dlhoročnej práce na sebe, získané skúsenosti pri praktickej práci s klientmi vložila do vlastnej techniky ktorú nazvala KVET.  KVET ako symbol prebúdzajúceho sa vedomia

Osobnostnému rozvoju sa venujem 15 rokov, 8 rokov robím osobné konzultácie s  ľuďmi, sprevádzam ich na ceste sebapoznania a očistenia svojej mysle od deštrukčných postojov.  Od roku 2015 vediem zážitkové transformačné kurzy KVET, do ktorých som vložila svoje dlhoročné skúsenosti práce s klientmi a poznanie z toho najdôležitejšieho procesu - z hlbokej práce na sebe. 

Prichádzajú tí, ktorí sú pripravení. 

Roky na sebe intenzívne pracujem, prešla som hlbokými zmenami vo svojom vnímaní. Ďakujem životu za toto poznanie a pochopenie, ktoré mi umožnilo prijímať všetky stránky života a v každej situácii, v každom človeku nájsť to najlepšie.  S úctou a pokorou za to ďakujem. Vedomý život chápem ako celoživotný proces.

Ďakujem, za šťastie, ktoré môžem zažívať tu na zemi so svojou rodinou, 2 dospelými deťmi a manželom s ktorým sme spolu 29 rokov, je to tak veľké bohatstvo, ktoré mi bolo dopriate.

Fascinujú ma kvety, rastlinky, bylinky, ktoré krášlia našu zem. Rada sa dotýkam zeme a ďakujem za každý nádherný čas strávený v prírode. Tak ako ony i my sme súčasťou tohto veľkého vesmírneho tvorenia, procesu, vývoja aj rozkvitania. Rozkvitania nášho VEDOMIA. Zo srdca prajem krásne kvitnutie všetkým.  

S úctou
Eva Ďurišová